Βραχοσκεπή Μπόιλα, τα κρυμμένα μυστικά

BRAXOSKEPHΒρίσκεται στην έξοδο της κοιλάδας του ποταμού Βοϊδομάτη, στο δυτικό της άκρο, ανάμεσα στα χωριά Κλειδωνιά και Άγιος Μηνάς, σε υψόμετρο περίπου 500 μέτρων.

Οι ανασκαφικές εργασίες, άρχισαν το 1993 και έχουν αποδώσει πλούσια εργαλειακά σύνολα από πυριτόλιθο, κατάλοιπα άγριας πανίδας, λείψανα εστιών και ενδείξεις οργάνωσης στη χρήση του χώρου.

Η ανασκαφή της Μποϊλας είναι μία από τις ελάχιστες παλαιολιθικές ανασκαφές, οι οποίες διενεργούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Διεξάγεται αποκλειστικά από ‘Ελληνες επιστήμονες σε βάση διεπιστημονική. Η μελέτη των μέχρι τώρα στοιχείων συμβάλλει αποφασιστικά στην κατανόηση της Ανώτερης Παλαιολιθικής στον Ελλαδικό χώρο και επιτρέπει συγκρίσεις με παλαιολιθικές θέσεις της ευρύτερης περιοχής (Βαλκάνια, Μεσόγειος).

Η Μποϊλα βρίσκεται μέσα στον Εθνικό Δρυμό Βίκου-Αώου ακριβώς στην έξοδο της κοιλάδας του ποταμού Βοϊδομάτη. Πρόκειται για επιμήκη και αβαθή βραχοσκεπή εμβαδού 80 τ.μ. περίπου με Β-ΒΔ προσανατολισμό. Η υψομετρική διαφορά της από τη σημερινή κοίτη του Βοϊδομάτη είναι 11 μ.

Η Μποϊλα διασώζει στρωματογραφημένες επιχώσεις της Ύστερης Ανώτερης Παλαιολιθικής το χρονολογικό εύρος των οποίων καλύπτει την περίοδο 16.000-10.000 έτη πριν από το παρόν. Χρονολογήσεις με τη μέθοδο του άνθρακα 14 έδωσαν τις εξής ηλικίες: 13.810 + 130 Π.Σ., 10560+120 Π.Σ., 10560+110 Π.Σ.

Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα υποδηλώνουν χρήση της θέσης από μετακινούμενες ομάδες εξειδικευμένων κυνηγών-συλλεκτών σε εποχική βάση. Η θέση κατέχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την εκμετάλλευση τόσο του ορεινού βιότοπου της οροσειράς της Τύμφης, όσο και της ηπιότερης από τοπογραφική άποψη πεδιάδα της Κόνιτσας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ