Στις Περιφέρειας δια νόμου η απομάκρυνση των αφισών

afisoripansi

Στις Περιφέρειες πέρασε δια νόμου η αρμοδιότητα απομάκρυνσης παράνομων αφισών σε χώρους  αρμοδιότητάς τους, με σχετική ρύθμιση που προωθήθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών Μ. Βορίδη στη Βουλή.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν στην ρύπανση του περιβάλλοντος και στην πρόκληση ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο και χώρους αρμοδιότητας των Περιφερειών,  επιλύεται με το νέο θεσμικό πλαίσιο που καταρτίστηκε, σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, στην αρμοδιότητα των Περιφερειών  περνά δια νόμου (ν. 4954/2022, άρθρο 60), η άμεση απομάκρυνση  των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων, επιγραφών, αφισών και παρόμοιων κατασκευών, οι οποίες αναρτούνται στους χώρους ευθύνης τους, ενώ με απόφαση του φορέα θα επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα, καθώς επίσης και καταλογισμός των εξόδων αποξήλωσης σε αυτούς που παρανομούν.

Στο άρθρο 60 του επίμαχου νόμου προβλέπεται ότι το ύψος του προστίμου ανέρχεται από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και επιβάλλεται ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της ασφάλειας των χρηστών, σύμφωνα με τον ΚΟΚ.

Επίσης στην παράγραφο 3 του άρθρου 60 προβλέπεται ότι: Οι δαπάνες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκαταστάσεως του χώρου και κάθε άλλη συναφής με την αφαίρεση δαπάνη, καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων με απόφαση του Περιφερειάρχη και εισπράττεται υπέρ εκείνου που πραγματοποίησε τις δαπάνες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ