«Πράσινο φως» από το Υπουργείο στις μονάδες βιοαερίου

Με υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Σταθάκη απορρίφθηκαν οι πέντε προσφυγές που είχε καταθέσει ο Δήμος Ζίτσας, οι άλλες πέντε προσφυγές της Ένωσης Βιομηχάνων- Βιοτεχνών και Επαγγελματιών της ΒΙΠΕ όπως και η προσφυγή της Περιφέρειας Ηπείρου οι οποίες στρέφονταν κατά της απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αδειοδότηση των πέντε μονάδων βοαερίου. Η ακύρωση των προσφυγών έχει σημάνει και πάλι συναγερμό καθώς οι αντιδράσεις στην συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι καθολικές, λόγω των συνεπειών από μία τέτοια λειτουργία, στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία.

Οι συγκεκριμένες μονάδες θα διαχειρίζονται ζωικά απόβλητα. Η δυναμικότητά τους, δείχνει ότι οι ποσότητες που θα χρειαστούν ξεπερνούν κατά πολύ αυτές που παράγονται στην Ήπειρο, γεγονός που κάνει πολλούς να εκτιμούν ότι θα μεταφερθούν από άλλες περιοχές της χώρας.

Οι προσφυγές του Δήμου, των επιχειρήσεων της ΒΙΠΕ και της Περιφέρειας κρίθηκαν από κοινού στο Υπουργείο.

Το Υπουργείο θεωρεί εσφαλμένο τον ισχυρισμό ότι οι πέντε άδειες αφορούν φορείς ιδίων ή άμεσα σχετιζόμενων συμφερόντων και άρα δεν υποκρύπτουν κατάτμηση μιας ενιαίας δραστηριότητας. Ο ισχυρισμός αυτός, σημειώνει στην απόφαση, δεν αποδεικνύεται από τους προσφεύγοντες καθώς δεν διαφαίνεται ταύτιση των εταίρων των έργων ούτε των ποσοστών τους και έτσι κρίνεται αβάσιμος.

Το Υπουργείο θεωρεί ότι κατά την φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δεν απαιτείτια προσκόμιση συμφωνητικών με ιδιοκτήτες ή μισθωτές των αγροτεμαχίων διάθεσης του οργανικού υγρού χωνεμένου υπολείμματος και σημειώνει ότι ο χώρος διάθεσης υποδείχθηκε σε σχέδιο που συνοδεύει τις σχετικές ΜΠΕ.

Δέχεται ότι η λειτουργία των εν λόγω μονάδων δεν προκαλεί δυσάρεστες οσμές γιατί το όλο σύστημα είναι απολύτως κλειστό. Οι δεξαμενές όπου υλοποιείται η διεργασία έχουν μόνιμο σύστημα οροφής, το οποίο δεν αφήνει τις οσμές να διαφύγουν στην ατμόσφαιρα. Η παραλαβή των αποβλήτων γίνεται σε κλειστή δεξαμενή.

Το Υπουργείο εκτιμά επίσης ότι η Διοίκηση τήρησε την απαιτούμενη διαδικασία που ορίζει ο νόμος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και εξέδωσε νόμιμα τις αποφάσεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ζίτσας αύριο το βράδυ θα εκτιμήσει εκ νέου την κατάσταση και θα λάβει αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί στο εξής, αν και το πιθανότερο είναι η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ