Οριζόντιοι έλεχοι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

emvoliastiko

Οριζόντιους ελέγχους συμμόρφωσης με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στο υγειονομικό προσωπικό θα διενεργήσει στο σύνολο της επικράτειας η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση, σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση (αρ. 206 του Ν. 4820/2021), βάσει της οποίας το σύνολο του προσωπικού (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό) των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία θα πρέπει να έχει λάβει την α΄ δόση ή τη μοναδική δόση εμβολίου έως και 16.08.2021.

Για επιτακτικούς λόγους προστασίας των ευάλωτων αυτών κοινωνικών ομάδων, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα διενεργήσει οριζόντιους ελέγχους συμμόρφωσης με αυτή την υποχρέωση στο σύνολο της επικράτειας.

Επισημαίνεται ότι οι οικείες διατάξεις προβλέπουν τις παρακάτω κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω υποχρέωση:

Δημόσιος Τομέας:
Για τον εργαζόμενο : ειδικό διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων (μη καταβολή αποδοχών) με απόφαση του επικεφαλής του Φορέα. Άρση αναστολής μετά την πάροδο 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

Ιδιωτικός Τομέας:
Για τον εργαζόμενο: Ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας.

Για τον εργοδότη: Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των οικείων διατάξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο α) 10.000 € για κάθε παράβαση και έως 50.000€ και β) σε περίπτωση υποτροπής που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο 20.000€ για κάθε παράβαση και έως 200.000€.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ