Ικανοποίηση για την ακύρωση των μονάδων βιορευστών

vioaerio

Την ικανοποίησή της για την αποδοχή της προσφυγής του Δήμου Ζίτσας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την ακύρωση των αδειών εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών εκφράζει η Επιτροπή Αγώνα Γραμμενοχωρίων.

Η απόφαση στο σκεπτικό της παραδέχεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της μη επιτρεπτής κατάτμησης, με στόχο την παράκαμψη της ισχύουσας διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατά την οποία επιβάλλεται συνθετική εξέταση και συνολική εκτίμηση των σωρευτικών συνεπειών και επιπτώσεων του όλου ενιαίου έργου, υπονομεύοντας την επαρκή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η επιτροπή ευχαριστεί κάθε ένα που με τον τρόπο του και ανιδιοτελώς βοήθησε τους κατοίκους να προστατεύσουν το περιβάλλον και το φυσικό κάλος της περιοχής τους και δηλώνει σε ετοιμότητα για να ξανά προστατεύσει αν χρειαστεί την περιοχή της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ