Φωτοβολταϊκός σταθμός στο εργοστάσιο της «Δωδώνη»

fotovoltaika dodoni

Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. κάνει στροφή προς την πράσινη ενέργεια υποστηρίζοντας τη μακρόχρονη βιώσιμη ανάπτυξη της,  με τη βοήθεια της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας της MGD Energy.

Η MGD Energy ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του νέου Φωτοβολταϊκού Σταθμού στo εργοστάσιο της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε στα Ιωάννινα, ο οποίος έχει ισχύ 2,15 MW και θα παράγει περίπου 3150 MWh ενέργεια  ετησίως.

Το μεγάλο και απαιτητικό αυτό έργο υλοποιήθηκε με τον καλύτερο τεχνικό εξοπλισμό και τηρώντας τα αυστηρότερα μέτρα για την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων,  σύμφωνα με τα Διεθνή και Εθνικά πρότυπα που αφορούν σε ηλεκτρολογικές εργασίες και εργασίες σε ύψος.

Για την εγκατάσταση του Σταθμού χρησιμοποιήθηκαν 3.675 φωτοβολταϊκά πλαίσια  της κατασκευάστριας εταιρείας JA SOLAR ισχύος 585W, 10 μετατροπείς της κατασκευάστριας εταιρείας HUAWEI (μοντέλο SUN2000-215KTL-H0) και βάσεις στήριξης ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ. Η τοποθέτηση ήταν συνδυαστική και περιλάμβανε διαφορετικές επιφάνειες της στέγης του εργοστασίου όπως, μεταλλικές στέγες, στέγες από μπετό και τα διαθέσιμα δώματα.

Ο Σταθμός συνδέθηκε με απόλυτη επιτυχία στη Μέση Τάση του εργοστασίου και η συνολική εγκατάσταση συνδέθηκε με το δίκτυο, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία και τη σταθερότητα του συστήματος. 

Χάρη στο έργο αυτό η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. επιτυγχάνει μείωση στην έκλυση 2365 τόνων CO2 ετησίως, συνεισφέροντας σημαντικά στην προστασία του  περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Η εταιρεία Δωδώνη για περισσότερο από 57 χρόνια, αναγνωρίζει και εκτιμά τον σημαντικό ρόλο που παίζει στην ευρύτερη κοινωνία, μέσω της συνεργασίας της με τοπικούς παραγωγούς και την παροχή εκατοντάδων θέσεων εργασίας. Πρόσφατα, η Δωδώνη έχει επιδείξει σημαντική δέσμευση στην κοινωνική της ευθύνη, στηρίζοντας τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες και επενδύοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα. Η εταιρεία συνεχίζει να συμβάλλει στην τοπική κοινότητα και να αναλαμβάνει την ευθύνη της για το κοινωνικό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Ο Μιχάλης Παναγιωτάκης Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε «Με την εγκατάσταση του Φωτοβολταικού Σταθμού ισχύος 2,15 MW στοχεύουμε στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας μας και στην αύξηση της αειφορίας της επιχείρησής μας. Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα παράγει καθαρή ενέργεια που θα χρησιμοποιείται στην παραγωγή των προϊόντων μας, μειώνοντας την εξάρτησή μας από την παραδοσιακή ενέργεια. Αυτή η επένδυση θα έχει θετικό αντίκτυπο στην εταιρεία μας, καθώς θα μας βοηθήσει να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας και θα βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στην αγορά. Παράλληλα, θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους μας για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στη ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., είμαστε πεπεισμένοι ότι η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο σωστός δρόμος για την αειφόρο ανάπτυξη της επιχείρησής μας και της κοινωνίας στο σύνολο.»

Ο Παναγιώτης Μουρτοπάλλας, Διευθύνων Σύμβουλος της MGD Energy, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά ότι η εταιρεία μας ολοκλήρωσε επιτυχώς την εγκατάσταση ενός νέου φωτοβολταϊκού σταθμού στo εργοστάσιο της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ στα Ιωάννινα. Η συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα ένα από τα μεγαλύτερα έργα Ενεργειακού Συμψηφισμού στη χώρα και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι.  Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση των εκπομπών CO2 αποτελεί τον πυρήνα της δραστηριότητάς μας. Με μια ισχύ 2,15 MW και παραγωγή ενέργειας 3150 MWh/έτος, ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα συνεισφέρει σημαντικά στην παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτοντας σημαντικό μέρος των αναγκών του εργοστασίου.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ