Ειδικό συνεργάτη προσλαμβάνει η ΠΕΔ Ηπείρου

ped epirus

Στην κάλυψη θέσης ειδικού συνεργάτη προχωρά ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και σύντομο βιογραφικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά μέχρι την Δευτέρα 08/03/2021 στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (τηλ. 26510 23960 -77656) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΕΔ οι ενδιαφερόμενοι/-νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

•             Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο Πτυχίο ή Δίπλωμα της αλλοδαπής.

•             Να έχουν τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης, θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε είδους παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για τους τομείς δραστηριοποίησης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

•             Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ