Σεπτέμβριος 20, 2020

«Μία υπεύθυνη πολιτεία…»

«Μια υπεύθυνη Πολιτεία πρέπει να είναι πάντα σε εγρήγορση προκειμένου να πάρει όποιο μέτρο χρειάζεται