Βροχή τα εξώδικα για τα έργα στη Νιάρχου

niarxou asfaltos

Εξώδικα  –  Ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής,  αρμόδιου Δικαστηρίου και Εισαγγελικής  Αρχής της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  –    προς τον Περιφερειάρχη κ. Καχριμάνη, την Οικονομική Επιτροπή, την Δ/νση Τεχνικών Εργων και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΣΠΑ 2014-2020)  της Περιφέρειας Ηπείρου (κοινοποιούμενα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης) επιδόθηκαν από παρόδιους επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες της οδού Νιάρχου με σκοπό την αποτροπή των επιχειρούμενων καινοφανών – παγκοσμίως – σχεδιασμών του κ. Καχριμάνη που αντί να δίνουν την πρέπουσα λύση, επιτείνουν τα προβλήματα, διογκώνουν υπέρμετρα το έργο και κατασπαταλούν πόρους.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή, είναι πλέον γνωστό και κοινώς παραδεκτό ότι ο σχεδιασμός της οδού Νιάρχου ως οδού ταχείας κυκλοφορίας με λειτουργικά χαρακτηριστικά ΒΙΙ, πάσχει εξαιρετικά σε θέματα οδικής ασφάλειας, του ανισόπεδου κόμβου συμπεριλαμβανομένου.

   Αντί λοιπόν ο κ. Καχριμάνης να προβεί στην κατά κοινή  παραδοχή ασφαλέστερη, λειτουργικότερη, οικονομικότερη, περιβαλλοντικά εξαιρετικά ηπιότερη, λύση ήτοι της αντικατάστασης του ανισόπεδου κόμβου με έναν ισόπεδο κυκλικό κόμβο και την αλλαγή (τουλάχιστον μέχρι το Νοσοκομείο) των λειτουργικών χαρακτηριστικών της οδού από ΒΙΙ σε  Γ ΙΙΙ (αστική αρτηρία),  σχεδιάζει την προσθήκη ενός ακόμα ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην  Χ.Θ 2+380 περίπου (διασταύρωση προς Metro Market), διατηρώντας ταυτόχρονα και τον ανισόπεδο  κόμβο (Χ.Θ. 2+515) !!!!!!!!!!!!

Χαρακτηριστικά αναφέρεται σε σχετικό τμήμα  του εξωδίκου προς τον κ. Καχριμάνη:

«Τούτων δοθέντων, αλλά και συνεκτιμώντας το γεγονός ότι στα πρώτα 845 μ. (από 500 μ. που προβλέπονταν στην μελέτη) της οδού – ήτοι μέχρι το πέρας του εντός Σχεδίου Πόλης Κάτω Νεοχωρόπουλου τμήματος της οδού – το όριο ταχύτητας, δρομολογήθηκε (σωστά) από την αρμόδια υπηρεσία  (Δ.Τ.Ε. Ηπείρου) – κατόπιν εντολών σας –  να είναι 50 χιλ./ώρα, χωρίς στηθαία, δηλαδή με λειτουργικά χαρακτηριστικά ΓΙΙΙ, καθίσταται φανερό ότι οι αποστάσεις των μεσοδιαστημάτων από το πέρας (0+845 μ.) του εντός Σχεδίου Πόλης τμήματος της οδού και των προβλεπόμενων κόμβων (από τα 0+845 μ. – 1+538 μ. όπου κόμβος Σκλαβενίτη, από τα 1+538 μ. – 2+380 μ. όπου ο υπό σχεδιασμό νέος κόμβος που προαναφέρθηκε και από το 2+380μ. – 2+750 μ. όπου ο κόμβος του Νοσοκομείου) ήτοι 693, 842 και 370 μέτρα αντίστοιχα, επ’ ουδενί δικαιολογούν την διατήρηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών ΒΙΙ, οδού ταχείας κυκλοφορίας.

Το ΑΝΤΙΘΕΤΟ μάλιστα.

Το δημόσιο συμφέρον, η τήρηση του καθήκοντος  και της πίστης προς την Υπηρεσία, επιβάλλουν τον επανασχεδιασμό της οδού από την αρχή της και μέχρι το Νοσοκομείο (τουλάχιστον) με λειτουργικά χαρακτηριστικά ΓΙΙΙ, όπως και την κατάργηση του αχρείαστου ανισόπεδου κόμβου (προφανώς και του προαναφερθέντος υπό μελέτη νέου ισόπεδου κυκλικού) και μετατροπή του σε ισόπεδο κυκλικό  ώστε  και τα προβλήματα οδικής ασφάλειας να διορθωθούν (όπως και τα λειτουργικά) αλλά και το κόστος του έργου να συγκρατηθεί ή και να μειωθεί. »

Εκ των ανωτέρω συνάγεται αβιάστως ότι αυτός ο σχεδιασμός αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία που μόνο ο κ. Καχριμάνης θα μπορούσε να επινοήσει.

Επίσης στο εξώδικο επισημαίνεται ότι : 

« η εκτίναξη – λόγω της ενεργειακής κρίσης –  των τιμών των απαραίτητων δομικών υλικών (τσιμέντου, αδρανών, σιδηρού οπλισμού, πασσαλώσεων κ. λ. π.)  για την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου θα προκαλέσει υπέρμετρη δαπάνη, προκλητικά ασύμβατη με τις ανάγκες του έργου και τα κυκλοφοριακά δεδομένα.»

Η τυχόν επιμονή σας και πιθανή άρνησή σας να αποδεχθείτε τα κατά τεκμήριο επιβαλλόμενα ως ορθά, θα σημαίνει ότι αδιαφορείτε για το δημόσιο συμφέρον προκρίνοντας την αδικαιολόγητη κατασπατάληση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος.

Επιπροσθέτως η τυχόν επιλογή σας να συνεχίσετε την πρόοδο του έργου (ως οδού ταχείας κυκλοφορίας ΒΙΙ) χωρίς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και με δεδομένα τα προβλήματα οδικής ασφάλειας που ο σχεδιασμός αυτός έχει, θα φέρει  ενδεχομένως τον φορέα υλοποίησης, ήτοι την Περιφέρεια Ηπείρου ως νομικό πρόσωπο, αλλά και εσάς προσωπικά (όπως και τα υπόλοιπα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής) αλλά και όλους τους συντελεστές του έργου ατομικά, ενώπιον ποινικών ευθυνών και αστικών αποζημιώσεων λόγω συνυπαιτιότητας του επικίνδυνου  σχεδιασμού, στα ατυχήματα/δυστυχήματα που ήθελε συμβούν στην «βελτιωμένη» οδό. »

Και το εξώδικο καταλήγει :

Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για το γεγονός ότι αντί να δώσετε λειτουργικότερη, ασφαλέστερη, οικονομικότερη και οριστική, λύση στα (πλέον των άλλων παραμέτρων ήτοι λειτουργικών, περιβαλλοντικών, κόστους κ.λ.π.) προβλήματα οδικής ασφάλειας της οδού (που συνεπάγεται η κατασκευή της με λειτουργικά χαρακτηριστικά ΒΙΙ), επιλέγοντας την αλλαγή των χαρακτηριστικών σε εκείνα της κατηγορίας ΓΙΙΙ και  ταυτόχρονη μετατροπή του ανισόπεδου κόμβου σε ισόπεδο κυκλικό,  συνεχίζετε την κατασκευή της προσθέτοντας νέες εργασίες/κατασκευές/απαλλοτριώσεις αυξάνοντας το κόστος κατασκευής αντί να το μειώνετε με  την απάλειψη αχρείαστων κατασκευών (ανισόπεδος, νέος ισόπεδος κυκλικός, διαχωριστικά κυρίως άξονα και παράπλευρου δρόμου, στηθαία ασφαλείας κ.λ.π.).

Δηλώνουμε ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα για την αποτροπή της κατασκευής του ανισόπεδου κόμβου στην οδό Νιάρχου και την συνέχιση  κατασκευής της οδού με λειτουργικά χαρακτηριστικά ΒΙΙ.

Σας καλούμε να επανεκτιμήσετε την άποψή σας και να αποδεχθείτε όσα η κοινή λογική και τα νέα δεδομένα επιτάσσουν.

Σας θέτουμε προ των ευθυνών σας για την εκπόνηση ελέγχου οδικής ασφάλειας της εφαρμοζόμενης μελέτης από εξειδικευμένους επιστήμονες με διεθνή πείρα  ώστε να αναδειχθούν όλα τα προβλήματα οδικής ασφάλειας και να  δρομολογηθούν οι πρέπουσες λύσεις

Επιφυλασσόμαστε, πέρα από την αναζήτηση πιθανών  πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών από την αδόκιμη διόγκωση του έργου και συναφώς του κόστους του, για την εξάντληση κάθε δυνατότητας προς αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας, την οποία έχουμε υποστεί (επί 5ετία) και συνεχίζουμε να υφιστάμεθα (επιπροσθέτως τόσο από τις αναιτιολόγητα χορηγούμενες παρατάσεις του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου όσο και από την απαράδεκτη  και εξόχως αποκρουστική κατάσταση του καταστρώματος που επικρατεί έμπροσθεν των ιδιοκτησιών μας με αποτέλεσμα την μειωμένη προσέλευση στις λειτουργούσες σε αυτές εμπορικές επιχειρήσεις), καθώς και παντός άλλου νομίμου δικαιώματός μας.

Τέλος με τα αντίστοιχα   εξώδικα ζητείται :

–  Από την Οικονομική Επιτροπή η απόρριψη τυχόν εισήγησης για την δρομολόγηση όσων προαναφέρθηκαν,

–   Από την Δ/νση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Ηπείρου  να μην προβεί σε τυχόν εισηγήσεις (ή σε περίπτωση που έχει προβεί να τις ανακαλέσει)  για το «αναγκαίο» δήθεν της προσθήκης του μελετώμενου  νέου ισόπεδου κόμβου με έωλες και αίολες δικαιολογίες

–  Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

   Η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος πράττοντας τα αναγκαία για την  αποκατάσταση της νομιμότητας (αφού προηγουμένως εκφράζεται η  διαμαρτυρία ότι δεν έχει επιληφθεί των πολλών προβλημάτων του   συγκεκριμένου   σχεδιασμού και   όσων κατά καιρούς της έχουν επισημανθεί    συντελώντας έτσι  στην απρόσκοπτη  συνέχιση του έργου και στην διόγκωση του  κόστους του με   την προσθήκη νέων   εργασιών/κατασκευών/απαλλοτριώσεων).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ