Τρία εκατομμύρια και επιτέλους ανακύκλωση!

kadosΤην πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση για τον εκσυγχρονισμό στη διαχείριση των απορριμμάτων καταθέτει για ένταξη στο ΕΣΠΑ ο Δήμος Ιωαννιτών. Η πρόταση έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.052.860 ευρώ και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο.

«Με την κατάθεση και την υλοποίησή της κάνουμε ένα σημαντικό βήμα ώστε να φτάσουμε πιο κοντά στη σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων, να καλύψουμε κενά και να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο», επεσήμανε στην εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θωμάς Μπέγκας.

Με την πρόταση που καταθέτει ο Δήμος, την πρώτη στο συγκεκριμένο κωδικό προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς- Θεσσαλίας και Ηπείρου, θα γίνει πράξη και στην περιοχή μας η ανακύκλωση.

Συγκεκριμένα με την υλοποίησή της θα καταστεί εφικτή η εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης σε ολόκληρο το Δήμο, η εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης, η ενίσχυση και η αναβάθμιση του στόλου οχημάτων αποκομιδής, η καλύτερη οργάνωση και η αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος αποκομιδής και συλλογής απορριμμάτων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και βέβαια η προστασία του περιβάλλοντος.

Η πρόταση του Δήμου περιλαμβάνει δύο υποέργα:

Υποέργο1: «Προμήθεια οχημάτων»

1. Απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 16m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσσας, τεμάχια 3

2. Απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 4m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, τεμάχιο 1

3. Απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 16m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, , τεμάχια 4

4. Απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 22m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, τεμάχια 2

5. Φορτηγό αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 3,5tn κατάλληλου για φόρτωση και αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων που δεν μπαίνουν στους συμβατικούς κάδους, τεμάχιο 1.

Υποέργο 2: «Προμήθεια απορριμματοδεκτών»

1. Μεταλλικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων, χωρητικότητας 1300lt, τεμάχια 400

2. Μεταλλικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων, χωρητικότητας 1100 lt, τεμάχια 400

3. Μεταλλικοί τροχήλατοι κάδοι ανακυκλώσιμων υλικών, χωρητικότητας 1100lt τεμάχια 1500

4. Ανοικτά μεταλλικά containers απορριμμάτων (τύπου σκάφης – skip) για τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων, χωρητικότητας τουλάχιστον 10 κ.μ. τεμάχια 10

5. Κλειστά μεταλλικά containers με συμπιεστή, χωρητικότητας τουλάχιστον 10 κ.μ. τεμάχια 5

6. Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, πλαστικοί, χωρητικότητας τουλάχιστον 300lt, τεμάχια 400

7. Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, πλαστικοί, χωρητικότητας τουλάχιστον 500lt, τεμάχια 400

σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ