Το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στο Νομό Άρτας

TSIROGIANNISΓράφει: Χρήστος Τσιρογιάννης

Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης οι θέσεις απασχόλησης για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, στην Περιφέρεια Ηπείρου. Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η τοποθέτηση ανέργων σε θέσεις απασχόλησης για την υλοποίηση δράσεων (κοινωνικού, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού κ.α.) κοινωφελούς χαρακτήρα.

Για την Περιφέρεια Ηπείρου οι συνολικές θέσεις εργασίας είναι 2.950 θέσεις. Για τον Νομό Άρτας οι θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν είναι 700. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής:

Μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ) εγκρίθηκαν 90 και 100 θέσεις απασχόλησης αντίστοιχα, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

Σε ότι αφορά τους Δήμους του Νομού Άρτας εγκρίθηκαν στον Δήμο Αρταίων 300 θέσεις απασχόλησης, στον Δήμο Νικ.Σκουφά 75, στον Δήμο Κεντρ.Τζουμέρκων 50 και στον Δήμο Γ.Καραισκάκη 40.

Τέλος για τον Νομό Άρτας εγκρίθηκαν 15 θέσεις για την  Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου και 30 θέσεις για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, με τελικό δικαιούχο την ΠΙΝΔΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ.

Να διευκρινιστεί ότι οι δικαιούχοι του εν λόγω προγράμματος είναι Μη Κυβερνητικές/Αστικές Οργανώσεις, όπως ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΕΨΕΠ κ.α., ενώ η Π.Ε.Άρτας και οι Δήμοι της Άρτας είναι συμπράττοντες φορείς, υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ τους.

 Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή των ωφελουμένων ανέργων θα γίνει από τον δικαιούχο βάσει αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης. Για τη διασφάλιση του τρόπου επιλογής καθίσταται υποχρεωτική, από τον δικαιούχο, η ανάρτηση των ωφελούμενων στο διαδίκτυο και στον Τύπο, καθώς επίσης και η διαδικασία των προσλήψεων θα βρίσκεται υπό  την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Σημαντικά κριτήρια επιλογής είναι η κατάσταση του ανέργου, η οικογενειακή κατάσταση, το οικογενειακό εισόδημα, η κατάσταση υγείας του ανέργου και η εντοπιότητα. Αναλυτικά η βαθμολόγηση των κριτηρίων έχει ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Κατάσταση ανέργου

Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών)

20

Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία

25

Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας

15

Αγρότης (ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που δεν διαθέτει ή δεν δικαιούται δελτίο ανεργίας και έχει ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2011)

10

2. Οικογενειακή κατάσταση

Μονογονεϊκή οικογένεια

15

Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι

8

Με προστατευόμενα μέλη

5

(για κάθε προστατευόμενο μέλος)

3. Οικογενειακό εισόδημα

από 0,00 € έως και 6.900,00 €

15

από 6.900,01 € έως και 12.000,00 €

10

από 12.000,01 € έως και 16.000,00 €

8

από 16.000,01 € έως και 22.000,00 €

6

από 22.000,01 € και άνω

0

4. Κατάσταση υγείας

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% – 50%

6

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω

8

5. Εντοπιότητα

Μόνιμος κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νομού στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα

10

 

 

Το εν λόγω πρόγραμμα δημιουργεί θέσεις εργασίας για τους: μακροχρόνιους άνεργους (άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών), νέους ανέργους (ηλικίας έως και 30 ετών), βραχυχρόνια ανέργους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και αγρότες (ασφαλισμένοι ΟΓΑ χωρίς δελτίο ανεργίας με ατομικό εισόδημα έως και 10.500 € το οικονομικό έτος 2011) και θα λαμβάνουν για 5 μήνες επίδομα κοινωνικής εργασίας 625 €/μήνα, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχεται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη. Δηλαδή οι υποψήφιοι για τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας πρέπει να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500 € το οικονομικό έτος 2011.

Όσον αφορά την διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος, το επόμενο βήμα, από πλευράς των τελικών δικαιούχων, είναι η επικαιροποίηση των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ τελικών δικαιούχων και συμπραττόντων φορέων σύμφωνα με τις εγκριθείσες θέσεις, η σύνταξη και η υποβολή των τεχνικών δελτίων, η υπογραφή του συμφώνου αποδοχής όρων και η αποστολή τους για έγκριση στην διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Εργασίας και στον ΑΣΕΠ. Ο ΑΣΕΠ θα έχει ως αρμοδιότητα: α)την έγκριση της ανακοίνωσης πρόσληψης (πρόσκλησης-ενημέρωσης του δικαιούχου προς τους δυνητικά ωφελούμενους), β)τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και γ) την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων.

Μετά την αποστολή των ανωτέρω εγγράφων των τελικών δικαιούχων, η έναρξη της διαδικασίας για την πρόσληψη των ανέργων εξαρτάται από τις τελικές εγκρίσεις και αποφάσεις ένταξης από τον ΑΣΕΠ και την διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Εργασίας.

 

Χρήστος Τσιρογιάννης

πρ. Περιφερειακός Σύμβουλος Ηπείρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ