Το ΕΣΠΑ, τα έργα και οι εντάξεις…

espa new

Η ένταξη ενός έργου στο ΕΣΠΑ είναι μία απολύτως τεχνοκρατική διαδικασία που ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα.

Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη μελέτη για το έργο, όποιο κι αν είναι αυτό. Αν αυτή δεν υπάρχει όλα τα επόμενα βήματα δεν μπορούν να γίνουν.

Για να προχωρήσει λοιπόν η διαδικασία ένταξης χρειάζεται η έκδοση μίας πρόσκλησης όπου θα καλούνται οι φορείς να υποβάλλουν τα έργα τους. Προυπόθεση να έχει εγκριθεί ήδη το Τομεακό ή το Περιφερειακό Πρόγραμμα από την Κοινότητα κάτι που στην περίπτωση της χώρας μας γίνεται αυτή την περίοδο.

Η πρόσκληση έχει χρονικό περιθώριο, συνήθως μερικών μηνών που μπορεί να τροποποιηθεί ή να παραταθεί.

Αφού κλείσει η προθεσμία γίνεται η αξιολόγηση των προτάσεων. Στη φάση αυτή κάποια ενδέχεται να απορριφθούν, για άλλα να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία και με την ολοκλήρωση γίνονται γνωστές οι πράξεις ένταξης.

Αφού λοιπόν υπάρξει η ένταξη, ξεκινά η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.. Ελέγχονται τα τεύχη από την Διαχειριστική Αρχή και ακολουθεί ο διαγωνισμός. Από κει και πέρα είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων ο χρόνος που θα υπογραφεί η σύμβαση και θα ξεκινήσει η εκτέλεση του έργου.

Αυτή σε αδρές γραμμές είναι η διαδικασία για την ένταξη οποιουδήποτε έργου του δημοσίου στο ΕΣΠΑ. Άλλα μαγικά ένταξης δεν υπάρχουν… Οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό αποτελεί απλά ευχή!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ