Τι θα ισχύσει για την διαχείριση των βοσκοτόπων

xorafia

Από δύο δράσεις αποτελείται η παρέμβαση για την περιβαλλοντική διαχείριση – βελτίωση μόνιμων βοσκότοπων, η οποία εντάσσεται στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα της νέας ΚΑΠ 2023-2027.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της χώρας μας, οι κτηνοτρόφοι μπορούν να ενισχυθούν μέσω μίας ετήσιας παρέμβασης που αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση και βελτίωση των μόνιμων βοσκοτόπων, η οποία υλοποιείται από δύο δράσεις.

Η πρώτη αφορά στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης. Οι υποχρεώσεις των  παραγωγών σε αυτή τη δράση, αφορούν είτε στην αναστολή της βόσκησης σε βοσκήσιμες περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υποβάθμισης, είτε στην  μετακίνηση σε ορεινές βοσκήσιμες γαίες.

Η δεύτερη δράση αφορά την εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου. Η δράση συνίσταται στην ενίσχυση  για  την εφαρμογή προγράμματος κατάλληλου εμπλουτισμού και τελικά βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου, έτσι ώστε να μειωθούν  οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, κυρίως στα μηρυκαστικά, αλλά και να μειωθεί η χρήση αντιβιοτικών σε όλες τις εκτροφές.

Οι δράσεις

Ειδικότερα πρόκειται για:

Δράση 1: Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης.

Δέσμευση 1: Πρόσθετες δαπάνες για την αγορά ζωοτροφής για τον επιπλέον χρόνο που τα ζώα θα παραμείνουν στο στάβλο.

Δέσμευση 2: Πρόσθετες δαπάνες για τη κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των ζώων σε ορεινό υποβοσκημένο βοσκότοπο, ήτοι το  άθροισμα των δαπανών που  προκύπτουν από την μεταφορά του ζωικού κεφαλαίου (φόρτωση και μετακίνηση) στα ορεινά βοσκοτόπια αλλά και για την καθημερινή μεταφορά γάλακτος από τον   ορεινό βοσκότοπο στο πλησιέστερο τυροκομείο.

Δράση 2: Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου

Καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης, παρακολούθησης και προσαρμογής βελτιωμένου σιτηρεσίου καθώς και οι δαπάνες για την αγορά άδειας χρήσης και την ενημέρωση ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών.

Τα ποσά

Το διαθέσιμο ποσό για την παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε 104.993.650 ευρώ, από τα οποία στην δράση 1 κατευθύνονται 52.500.000 ευρώ και στην δράση 2 τα υπόλοιπα 52.493.650 ευρώ.

Για την παρέμβαση «Περιβαλλοντική  διαχείριση-βελτίωση  μόνιμων βοσκοτόπων» εκτιμάται ότι στη δράση 1 θα ενισχυθούν 175.000 εκτάρια/ έτος, με την αποζημίωση να ανέρχεται στα 60 ευρώ/ εκτάριο. Η μέση ετήσια κατανομή  ανέρχεται στα 10.500.000 ευρώ ανά έτος.

Στην δράση 2 κατά μέσο όρο θα ενισχυθούν 049.873 ΜΖΚ/ έτος, με την αποζημίωση να ανέρχεται στα 10ευρώ/ ΜΖΚ. Η μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού ανέρχεται στα 10.498.730 ευρώ ανά έτος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ