Τι συνέβη στην ΕΥΠ Ηπείρου και την τοποθέτηση Διοικητή

eyp

Την παράνομη πρόσληψη του ανθρώπου που έχει τοποθετεί υπεύθυνος στο κλιμάκιο της ΕΥΠ Ηπείρου και Κέρκυρας, φέρει στο φως η «Εφημερίδα των Συντακτών» με αποκαλυπτικό της δημοσίευμα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο συγκεκριμένος προσελήφθη το 2008 χωρίς όμως τότε να είναι πολιτογραφημένος Έλληνας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το 2008 επί κυβέρνησης Ν.Δ., δημοσιεύτηκε μια προκήρυξη για πλήρωση θέσεων στην ΕΥΠ. Πρόκειται για την υπ’ αριθμό 471.1/30/459543/25-6-08 προκήρυξη στην οποία προκηρύσσονταν 120 θέσεις πρόσληψης, μεταξύ των οποίων και 2 θέσεις ΔΕ7 μεταφραστών της αλβανικής γλώσσας. Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων οριζόταν για το χρονικό διάστημα από 1 έως 10 Ιουλίου 2008. Στη σελ. 2 της προκήρυξης και στα γενικά προσόντα διορισμού γινόταν σαφές ότι στην περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, «θα πρέπει να έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων», δηλαδή μέχρι την 10η Ιουλίου 2008.

Στην αίτηση που θα έπρεπε να υποβάλουν οι υποψήφιοι υποχρεώνονταν να επισυνάψουν το βιογραφικό τους όπως και νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Επίσης όφειλαν να προσκομίσουν ως δικαιολογητικά διορισμού ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου, απολυτήριο Λυκείου (καθώς επρόκειτο για θέσεις Δ.Ε.) κι ένα πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α (όπου θα βεβαιωνόταν ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νομίμως λάβει απαλλαγή).

Τέλος, σύμφωνα με την προκήρυξη, μια τριμελής επιτροπή προσωπικού ήταν επιφορτισμένη με το καθήκον να εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που τις συνόδευαν και να αποκλείσει όσους υποψηφίους δεν πληρούσαν τους όρους.

Ανάμεσα στους υποψηφίους που κατέθεσαν τη σχετική αίτηση ήταν κι ένας (τα πλήρη στοιχεία του βρίσκονται στη διάθεση της εφημερίδας) ομογενής από την Αλβανία. Το προηγούμενο διάστημα ο ομογενής είχε υπηρετήσει στο ελληνικό προξενείο των Τιράνων ως μεταφραστής. Αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του και στην ΕΥΠ, έχοντας ωστόσο ένα μικρό πλην ουσιώδες πρόβλημα: ότι δεν είχε πολιτογραφηθεί, άρα δεν ήταν Ελληνας πολίτης, δεν είχε αστυνομική ταυτότητα, ούτε ελληνικό διαβατήριο, ούτε ποινικό μητρώο, αλλά ούτε και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης στην Ελλάδα.

Αυτό ουδόλως τον εμπόδισε να υποβάλει τη σχετική αίτηση για την ανωτέρω προκήρυξη, παρά το γεγονός πως η ανακρίβεια δηλούμενων στοιχείων αναφερόταν πως επισύρει και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Θα ανέμενε κανείς ότι η «τριμελής επιτροπή» θα απέρριπτε την αίτησή του καθώς δεν ήταν σύμφωνη με τους όρους, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Αντιθέτως, η αίτησή του γίνεται δεκτή και 8 μήνες μετά, στις 21 Απριλίου του 2009, ορκίζεται ως υπάλληλος της ΕΥΠ.

Χωρίς να έχει την ελληνική ιθαγένεια.

Ο εν λόγω υπάλληλος λαμβάνει τελικά την ελληνική ιθαγένεια 3 μήνες μετά τον διορισμό του στην ΕΥΠ και ειδικότερα στις 13 Ιουλίου του 2009. Παράλληλα λίγους μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα στις 26 Οκτωβρίου 2009, εκδίδεται από την Υ.Α. Ιωαννίνων και αστυνομική ταυτότητα στο όνομά του.

Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα βρεθεί σε διάφορα πόστα της υπηρεσίας -καθώς καμία διοίκηση της ΕΥΠ δεν αντιμετώπισε το θέμα της παράνομης πρόσληψής του- μέχρις ότου, πριν από λίγο καιρό, ο κ. Κοντολέων να αποφασίσει να του αναθέσει ένα σημαντικό πόστο, τη διοίκηση της υπηρεσίας στο κλιμάκιο Ηπείρου και Κέρκυρας από τις αρχές του χρόνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ