Τα νέα έργα που δρομολογεί ο δήμος Ιωαννιτών

dimarxeio ioanninon

Αποφάσεις για την δρομολόγηση μιας σειράς σημαντικών έργων σε όλη την έκταση του Δήμου έλαβε η Οικονομική Επιτροπή.

Πρόκειται για παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα.

Η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση έλαβε αποφάσεις και για άλλα σημαντικά έργα στο Δήμο.

Μεταξύ των άλλων:

– Ενέκρινε την μελέτη κατασκευής και τους όρους δημοπράτησης για την ανακατασκευή και την βελτίωση των υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Περάματος. Οι βασικές παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν στην συντήρηση και την επισκευή του οδικού δικτύου και την ανακατασκευή των πεζοδρομίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 150.000 ευρώ.

– Ενέκρινε την μελέτη κατασκευής και τους όρους δημοπράτησης για την αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας και την συντήρηση υποδομών στην Κοινότητα Μαρμάρων. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 250.000 ευρώ.

– Ενέκρινε την μελέτη κατασκευής και τους όρους δημοπράτησης του έργου αναβάθμισης υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας. Πρόκειται για την δεύτερη φάση με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν στη συντήρηση δημοτικών κτιρίων και θα επικεντρωθούν στις Τοπικές Κοινότητες Κράψης, Ανατολικής, Λογγάδων, Καστρίτσας και Πλατάνου.

– Ενέκρινε την μελέτη κατασκευής και τους όρους δημοπράτησης για το έργο βελτίωσης υποδομών σε Σταυράκι και Κάτω Μάρμαρα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 150 χιλιάδες ευρώ. Αφορά σε παρεμβάσεις για την ανακατασκευή και την βελτίωση του οδικού δικτύου με αποξήλωση του κατεστραμμένου ασφαλτοτάπητα και εκ νέου ασφαλτόστρωση ενώ όπου χρειαστεί θα γίνει επισκευή των φρεατίων, κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων και πλακόστρωση.

– Ενέκρινε την μελέτη κατασκευής και την έγκριση των όρων δημοπράτησης για το έργο αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων. Το έργο έχει προϋπολογισμό 90.000 ευρώ και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή της οδού Γαριβάλδη. Συγκεκριμένα αφορά στην διαπλάτυνση του πεζοδρομίου της οδού Γαριβάλδη, όπου κατασκευάζεται πλακόστρωτο σε εναρμόνιση με την διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής Σιαράβα.

– Ενέκρινε την δημοπράτηση και την ανάθεση της σύμβασης για το έργο κατασκευής καλντεριμιών και την αναβάθμιση των υποδομών φωτισμού στο Νησί. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 100.000 και αναμένεται να ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης.

– Τέλος η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης για την εκπόνηση των μελετών πυρασφάλειας στις σχολικές μονάδες του Δήμου. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει προϋπολογισμό 260 χιλιάδων ευρώ και θα λύσει ουσιαστικά προβλήματα στα σχολεία του δήμου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ