Συμμετοχή στο «Δια Βίου Μάθηση» διεκδικεί το Ζαγόρι

ds zagoriou

ds zagoriou

Στην ίδρυση «Κέντρου Διά Βίου Μάθησης», σύμφωνα με το Ν.3879/2010, προχωρά ο Δήμος Ζαγορίου με ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2016.

Η ίδρυση Κ.Δ.Β.Μ αποτελεί προϋπόθεση για να μπορεί να συμμετάσχει, για πρώτη φορά, ο Δήμος στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ..Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Υποχρέωση του Δήμου είναι η παροχή στέγης και της βασικής υλικοτεχνικής υποδομής για την εφαρμογή των προγραμμάτων τα οποία μπορούν να στηρίξουν τους δημότες σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Με άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου Βασίλη Σπύρου, εγκρίθηκε και η υποβολή, προς την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, αίτησης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του Δήμου Ζαγορίου στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης λήγει στις 16 Δεκεμβρίου 2016.

Ο Δήμος, εφόσον ενταχθεί, αναλαμβάνει τη διάθεση των χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του Κ.Δ.Β.Μ. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε και ο ορισμός Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου, ως συνεργάτη για την υλοποίηση των Πράξεων.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι Δήμοι που θα ενταχθούν στην δράση αυτή θα υποστηριχθούν στην επιλογή, αμοιβή, καθοδήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ.

Επίσης, θα ενισχυθούν στην κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας στα τμήματα των Κ.Δ.Β.Μ., στην ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τα Κ.Δ.Β.Μ. και στη συνολική επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. στο πλαίσιο της υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης.

Σε πρώτη φάση ο Δήμος Ζαγορίου σχεδιάζει να υλοποιήσει προγράμματα στο κτίριο του πρώην Γυμνασίου Μηλιωτάδων και στην πορεία και σε άλλες περιοχές.

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ