ΣΥΔΛΙ: Μειώνει τα τέλη για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις

ERGA_SYDLIΣτην ψήφιση και έγκριση των τελών ύδρευσης και του Π/Υ για το 2013 προχώρησε σήμερα κατά την συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων .

Όσον αφορά τα τέλη ύδρευσης για το 2013 το Διοικ. Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :

Τιμολόγιο Δήμων & Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

· Για τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου το

τιμολόγιο ύδρευσης καθορίζεται στα 0,29 € ανά m3, όπως ίσχυε έως σήμερα.

Τιμολόγιο επαγγελματικής χρήσης

· Το τιμολόγιο επαγγελματικής χρήσης (πτηνοτροφικές & βιοτεχνικές μονάδες, καθορίζεται στα 0,80 €/m3 έως τα 200 m3, από 1€ που ίσχυε . Η σχετική μείωση ανέρχεται στο 20%

· Για κατανάλωση μεγαλύτερη από 200 m3 καθορίζεται στα 1,5 €/m3 , όπως ίσχυε έως σήμερα .

· Η χρέωση της ελάχιστης κατανάλωσης καθορίζεται στα 40 € ανά τρίμηνο, από 60 € που ίσχυε έως σήμερα. Η σχετική μείωση ανέρχεται στο 33%.

Τιμολόγιο οικιακής χρήσης.

· Το τιμολόγιο οικιακής χρήσης διαμορφώνεται σε 0,60 €/m3, από 0,73 € που ίσχυε. Η σχετική μείωση ανέρχεται στο 18%.

· Η χρέωση ελάχιστης κατανάλωσης καθορίζεται στα 30 € ανά τρίμηνο, από 43,80 € που ίσχυε. Η σχετική μείωση ανέρχεται στο 31,5 %.

Επίσης το Δ.Σ. του Συνδέσμου προχώρησε στη θεσμοθέτηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και αφορούν όσους είναι :

i. Μακροχρόνια άνεργοι,

ii. Με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίδιο του ατομικού φορολογητέου ορίου μισθωτών – συνταξιούχων,

iii. Οικογένεια με τρία(3) παιδιά και άνω

iv. Οικογένεια με προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67%.

Οι εκπτώσεις στους Δικαιούχους του Κοινωνικού Τιμολογίου κυμαίνονται από 20% , έως 30% του εγκριθέντος οικιακού τιμολογίου.

Στην σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ομόφωνα ο Προϋπολογισμός του Συνδέσμου 2013, ο οποίος ανέρχεται στο ύψος των 5,37 εκατομμύρια € και αποτυπώνει με ειλικρίνεια την οικονομική πραγματικότητα του Συνδέσμου, αλλά και την μεγάλη συμπίεση του λειτουργικού κόστος που επιτεύχθηκε τα προηγούμενα 2 χρόνια.

Σύμφωνα με τον Π/Υ για το έτος 2013 τα έσοδα από τα τέλη ύδρευσης θα ανέλθουν στο ποσό των 2,7 εκατομμυρίων €, ενώ οι απαιτήσεις του Συνδέσμου από οφειλές προηγούμενων ετών ανέρχονται στα 1,65 εκατομμύρια €.

Οι οφειλές του Συνδέσμου προς τρίτους (αφορά σχεδόν αποκλειστικά τη ΔΕΗ) ανέρχεται στο 1,1 εκατομμύρια €.

Επίσης στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η έγκριση σχετικού διακανονισμού εξόφλησης των χρεών του Συνδέσμου Ύδρευσης προς τη ΔΕΗ, ο οποίος επετεύχθη μετά από ενέργειες του Προέδρου .

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης Αθανάσιος Μανταλόβας, μετά την έγκριση των νέων τελών και του Π/Υ του Συνδέσμου, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις :

΄΄ Τα τελευταία 2 χρόνια εκτός των μεθοδικών προσπαθειών μας για την επίλυση των υδρευτικών αναγκών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, που εκ των πραγμάτων αποδείχτηκαν και αποτελεσματικές, παράλληλα υλοποιήσαμε ένα σχέδιο τεχνικής, οικονομικής και διοικητικής αναδιοργάνωσης του Συνδέσμου, το οποίο απέφερε μεγάλη και σημαντική συμπίεση στο λειτουργικό κόστος του Συνδέσμου.

Έτσι καταφέραμε για τρίτη χρονιά παρ’ όλες τις συνεχείς ανατιμήσεις των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος να απορροφήσουμε το κόστος αυτών και παράλληλα να προβούμε φέτος σε μια πολύ σημαντική μείωση του τιμολογίου επαγγελματικής χρήσης που κυμαίνονται από 20 έως 30% και αφορά πολλές πτηνοτροφικές και βιοτεχνικές μονάδες που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο του ΣΥΔΛΙ.

Ταυτόχρονα προχωράμε και σε ανάλογη μείωση των τιμολογίων οικιακής χρήσης, για τις λίγες– είναι η αλήθεια – κατοικίες που είναι επίσης συνδεδεμένες στο δίκτυό μας, ενώ θεσπίζουμε και το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο.

Στο σημερινό, δυσμενές, οικονομικό περιβάλλον, από την πλευρά του Συνδέσμου προσπαθούμε να όχι μόνο να επιβαρύνουμε παραπάνω τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες, αλλά να τους ανακουφίσουμε στο βαθμό που επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ