Στον πάγο το ΥΗ Αράχθου, η τροπολογία του ΥΠΕΚΑ

gefiri_plakasΠαγώνει προς το παρόν το ζήτημα της αδειοδότησης του Υδροηλεκτρικού στον Άγιο Νικόλαο Αράχθου το οποίο ξεσήκωσε όλους τους φορείς της περιοχής.

Ο Υπουργός ΥΠΕΚΑ παρουσίασε κατά τη συνεδρίαση της διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, κατά την διαδικασία επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99 – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98 – Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» τις τροποποιήσεις του σχετικού άρθρου.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός «στο άρθρο 56, όπου είχε γίνει αρκετή συζήτηση την τελευταία φορά και έχουμε κάνει μια ουσιαστική αλλαγή. Θέλουμε να αφαιρέσει οποιαδήποτε επιχειρήματα για προώθηση συγκεκριμένων επενδύσεων σε ένα πλαίσιο που δεν πιστεύουμε ότι αρμόζει»

Έτσι αντικαταστάθηκε μία διάταξη που τροποποιούσε και συμπλήρωνε διατάξεις του ν.2742/1999 με μία νέα αυτοτελή διάταξη που υποχρεώνει τα εγκεκριμένα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης να τροποποιούνται ή να αναθεωρούνται προκειμένου να εναρμονίζονται προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. Κατά αναλογία με αντίστοιχη διατύπωση ν.3851/2010 για τις ΑΠΕ στις περιπτώσεις όπου έχουμε ήδη θεσμοθετημένα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ), ρυθμιστικά σχέδια γενικά πολεοδομικά, ζώνες εικαστικού ελέγχου ή άλλα σχέδια χρήσης γης, το περιεχόμενο των οποίων δεν καλύπτει επαρκώς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και μέχρι να γίνει η εναρμόνιση προς τις επιλογές, τις κατευθύνσεις αυτές, η χωροθέτηση των έργων διαχείρισης και αξιοποίησης υδάτων γίνετε με άμεση και αποκλειστική εφαρμογή των επιλογών και κατευθύνσεων των εγκεκριμένων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Με απλά λόγια, όπως είπε ο Υπουργός, αυτή τη στιγμή στην χώρα υπάρχει μια ανάγκη να υπάρχουν περισσότερα υδροηλεκτρικά για να υπάρξει μια μεγαλύτερη ισορροπία στο ενεργειακό σύστημα, όμως, επειδή οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος κατακλύζονται από αιτήματα παρομοίου είδους και δεν θέλουμε να προχωρήσουμε με μία αυθαιρεσία και επειδή τα περισσότερα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού είναι ήδη αρκετά παλιά, αντί για να άρουμε και να δώσουμε στις υπηρεσίες την κατεύθυνση τρόπου χειρισμού, λέμε ότι αυτά μπορούν να προχωρήσουν μόνο εάν προβλέπεται μέσα στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, τα οποία ολοκληρώνονται μέσα στον επόμενο χρόνο και, άρα, βάσει με αυτά θα μπορούν να προχωρούν οι εγκρίσεις, να προχωρούν τα υδροηλεκτρικά. Αν είναι μέσα σ’ αυτά, προχωρούν και αν δεν είναι μέσα σ’ αυτά δεν προχωρούν. Βεβαίως, τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων και Λεκανών Απορροής Λεκανών γίνονται μέσα από μία δημόσια διαβούλευση, όπου εκφράζεται η τοπική κοινωνία για την ανάγκη ή μη το να υπάρχουμε μεγάλα παρόμοια υδροηλεκτρικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ