Στο ΕΠΠΕΡΑΑ το έργο απογραφής δασών

EPERAΟ Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, υπέγραψε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), του έργου «Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων, για την κάλυψη υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής (ΣΑΠ)», συνολικού προϋπολογισμού 6.800.000 €, ο σχεδιασμός του οποίου είχε αρχίσει ήδη από το β’ εξάμηνο του 2010 από την Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ και ολοκληρώθηκε τώρα.

Επισημαίνεται ότι, η μοναδική απογραφή που έως σήμερα είναι στη διάθεση του ελληνικού δημοσίου, ολοκληρώθηκε το έτος 1992. Δεδομένων όμως των μεταβολών που επήλθαν από τότε στα δάση μας, κυρίως από τις δασικές πυρκαγιές, απαιτείται η επικαιροποίηση των σχετικών απογραφικών, ώστε η Ελλάδα αφενός να ανταποκριθεί με επάρκεια στις διεθνείς υποχρεώσεις της, όπως το Πρωτόκολλο του Κιότο κ.ά, αφετέρου να υπάρξει ορθότερος σχεδιασμός στην υλοποίηση και παρακολούθηση της δασικής πολιτικής, στη διαφάνεια, στη λογοδοσία, αλλά και στη δημιουργία θέσεων εργασίας με γνώμονα την αειφορία.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, η έλλειψη των στοιχείων αυτών έχει αποτελέσει τροχοπέδη, τόσο για την δημόσια Διοίκηση, όσο και για τη συνολικότερη ανάπτυξη της Ελλάδας και της υπαίθρου, στο βαθμό μάλιστα που οι δασικής μορφής εκτάσεις αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 65% της συνολικής έκτασης της χώρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ