Στις 24 Οκτωβρίου οι εκλογές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

panepistimio eisodos

Στην προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των έξι εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης προχωρά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε εφαρμογή του νέου νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.

Οι εκλογές ορίστηκαν για την 24η Οκτωβρίου και η διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των εσωτερικών μελών θα πρέπει να υποβάλλουν υποψηφιότητα ως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αν, σωρευτικά, ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή και τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Συνολικά θα εκλεγούν έξι εσωτερικά μέλη.

Το Πανεπιστήμιο προχώρησε επίσης στην έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται ηλεκτρονικά και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων έχει οριστεί η 17η Οκτωβρίου.

Πρύτανης εκλέγεται ένας εκ των εσωτερικών μελών που θα έχουν αναδειχθεί στο Συμβούλιο.

Η θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία συγκρότησής του και θα ολοκληρωθεί την 31η Αυγούστου 2026.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ