Στην αναμονή ο διαγωνισμός για τις μαθητικές μάσκες

maskes matiton sxoleia

Το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.) ανέβαλε προσωρινά τον έλεγχο του διαγωνισμού για την προμήθεια 2.570.000 μασκών (δύο μεγεθών) για τα σχολεία της χώρας, συνολικού ύψους 2.523.065 ευρώ, καθώς τα στοιχεία-δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν στον σχετικό φάκελο ήταν ελλιπή.

Το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο θα συνεχίσει τον έλεγχο νομιμότητας του διαγωνισμού, όταν συμπληρωθεί ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή του, η καθυστέρηση ελέγχου του διαγωνισμού δεν οφείλεται σε εκείνο, αλλά στο ότι δεν κατατέθηκαν όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά.

Αφορμή για την ανακοίνωση του Ε.Σ. απετέλεσε ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού, σύμφωνα με το οποίο, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος υπέδειξε ως υπαίτιο για την καθυστέρηση το εν λόγω δικαστήριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ε.Σ. «ο φάκελος με τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού υποβλήθηκε στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 27.10.2020, το οποίο αφού εξέτασε την υπόθεση κατά προτεραιότητα, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, αναγκάστηκε να αναβάλει την κρίση του λόγω έλλειψης δικαιολογητικών και εγγράφων διευκρινίσεων για τις επιμέρους διαδικασίες, όπως την εκτέλεση των προηγούμενων συμβάσεων, την κατακύρωση, τον τρόπο προμήθειας και κατανομής των μασκών κ.ά., στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στο φάκελο της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης».

Για το λόγο αυτό, συνεχίζει το Ε.Σ. «ο έλεγχος δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι τη συμπλήρωση του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ