Στη Βουλή οι μονάδες βιοαερίου της ΒΙΠΕ

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, με αντικείμενο την αδειοδότηση των μονάδων βιοαερίου στην Βιομηχανική Περιοχή των Ιωαννίνων κατέθεσε ο βουλευτής Κώστας Τασούλας, μεταφέροντας παράλληλα τις αντιδράσεις της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζίτσας.

Ο κ. Τασούλας ζητά ουσιαστικά την παρέμβαση ώστε να αποτραπεί η έγκριση αδειοδότησης καθώς η λειτουργία τους θα έχει δυσμενείς συνέπειες για το περιβάλλον.

Στην ερώτησή του μεταξύ άλλων αναφέρει:

Με την υπ’ αριθμόν 354/29-11-2017 ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων γνωμοδότησε  αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  πέντε παρεμφερών έργων εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων  βιοαερίου, ονομαστικής ισχύος συνολικά 10MW, στην  ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, ΔΕ Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας.  Πρόκειται για έργο που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία 5 μονάδων παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος. Οι εν λόγω μονάδες θα μπορούν να διαχειρίζονται τεράστιες ποσότητες αποβλήτων (απόβλητα πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων, τυρόγαλα και φυτικά ενσιρώματα) προερχόμενα από όλη τη Δυτική Ελλάδα!

 Τόσο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζίτσας, όσο και η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου γνωμοδότησαν με εμπεριστατωμένο τρόπο αρνητικά για το περιεχόμενο της ανωτέρω ΜΠΕ για σειρά σοβαρότατων λόγων προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.  Επιπλέον οι Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Γαρδικίου και Ζωοδόχου είναι αντίθετες στην εν λόγω επένδυση, όπως αντίθετη στην ίδια επένδυση είναι και η «Ενωση Βιομηχάνων-Βιοτεχνών και Επαγγελματιών ΒΙΠΕ Ιωαννίνων» που την χαρακτηρίζει  «περιβαλλοντική βόμβα» για την ευρύτερη περιοχή.

 Η αιτιολογημένη αυτή απορριπτική γνωμοδότηση του Δήμου Ζίτσας απευθύνεται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για τα περαιτέρω.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ