Στερούν από τη Ριζάρειο τη δυνατότητα αναγνώρισης

riareios sxoli

Έξω από τις θεσμοθετημένες δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης έμεινε η Χειροτεχνική Σχολή του Ριζαρείου Ιδρύματος στο Μονοδένδρι Ζαγορίου παρά τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί για την ικανοποίηση ενός δίκαιου και αυτονόητου αιτήματος.

Ο Πρόεδρος του Ριζαρείου Ιδρύματος και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Χρήστος Μασσαλάς απευθύνει επιστολή σε όλους τους Ηπειρώτες βουλευτές και αφενός τους ενημερώνει διεξοδικά για το αίτημα και αφετέρου ζητά την συνδρομή τους ώστε να απαλειφθεί μία παρανυχίδα από το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση.

Η Πολιτεία, με το νομοσχέδιο – «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης»-, οφείλει, όπως τονίζεται στην επιστολή, στο πλαίσιο τόνωσης των δεξιοτήτων, να ενισχύσει ό, τι σχετίζεται με την πολιτική πολιτισμού που μπορεί να καταστεί και πολιτική απασχόλησης.  Μια τέτοια δυνατότητα είναι αυτή του «χειροποίητου προϊόντος».

Το Ριζάρειο Ίδρυμα, εδώ και πολλά χρόνια αναδεικνύει και διαχέει την αισθητική και χρηστικότητα του χειροποίητου προϊόντος, με τη μοναδική στην Ελλάδα Χειροτεχνική Σχολή Μονοδενδρίου.

Με την απόφαση της Πολιτείας να εντάξει, μέσω της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τη χώρα στην κοινωνία των δεξιοτήτων, η αξιόλογη προσπάθεια του Ιδρύματος πρέπει να ενταχθεί στις προβλεπόμενες στον νέο νόμο δομές, ώστε να παρέχει πιστοποιημένη γνώση. Μια τέτοια δομή είναι της Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), με αντικείμενο τη «χειροτεχνία». Έτσι, το Ριζάρειο Ίδρυμα θα παρέχει πιστοποιημένη γνώση και δεξιότητες και με το κύρος του θα συνεχίσει να διαδραματίζει ρόλο, στην πολιτική απασχόλησης, τη διατήρηση και τόνωση της λαϊκής μας παράδοσης, την ενίσχυση του ταλέντου και την διάχυση της αισθητικής που δεν την αλλοίωσε ο χρόνος (το αντίθετο μάλιστα), με βάση τα ήδη καθιερωμένα προϊόντα χειροτεχνίας του εργαστηρίου του.

Το Ίδρυμα έχει εδώ και χρόνια προετοιμαστεί για τη νέα εποχή, τόσο ως προς τις υποδομές όσο και ως προς το πρόγραμμα σπουδών ( με βάση τον προηγούμενο νόμο 4093/2012). Όμως, μια ασήμαντη λεπτομέρεια ήταν η τροχοπέδη για την μη υλοποίηση των σχεδιασμών του Ιδρύματος, στο πνεύμα των Ευεργετών Μάνθου και Γεωργίου Ριζάρη. Η ίδια λεπτομέρεια μεταφέρεται και στο νέο νομοσχέδιο. Ο ν.4093/2012 (αρθ.1, παρ.Θ3) προβλέπει ότι στα ΝΠΙΔ δεν μπορεί να συμμετέχει στη διοίκηση της (Ε.Σ.Κ.) ενεργός υπάλληλος του Δημοσίου,….. Το Ριζάρειο Ίδρυμα διοικείται από δέκα ισόβια μέλη, στην παρούσα σύνθεση μετέχει και ένας εν ενεργεία καθηγητής του ΕΜΠ. Για το «αμάρτημα» αυτό το Ίδρυμα δεν μπορεί να συμμετέχει με έτοιμη δομή στην προσπάθεια της χώρας να ενταχθεί στην κοινωνία των δεξιοτήτων. Αξίζει να τονιστεί ότι η Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή έχει τα χαρακτηριστικά της μοναδικότητας στη χώρα μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ