Σε «συμπληγάδες» ο δρόμος Ιωαννίνων- Κακαβιάς.. Το Υπουργείο αναγνωρίζει κίνδυνο μη υλοποίησης!

ionia odos n

Σε αναστολή οδηγήθηκε για δεύτερη φορά ο διαγωνισμός για τον οδικό άξονα Ιωαννίνων- Κακαβιάς και η οριστική του τύχη θα κριθεί στις 7 Ιουλίου όπου θα εξεταστεί η νέα προσφυγή που έγινε στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Το εντυπωσιακό είναι ότι το Υπουργείο Υποδομών σε επίσημο έγγραφο που κατέθεσε αναγνωρίζει τον κίνδυνο μη υλοποίησης του έργου λόγω των προσφυγών εντούτοις είναι το ίδιο που επιμένει να διατηρεί συγκεκριμένους όρους που οδηγούν σε προσφυγές!!!

Η Αρχή αποδέχθηκε το αίτημα αναστολής και προσωρινών μέτρων που περιλαμβανόταν στην προδικαστική και πάγωσε τη διαγωνιστική διαδικασία ως την οριστική απόφαση.

Ο διαγωνισμός όπως είναι γνωστό ακυρώθηκε ήδη μία φορά. Τέσσερις κατασκευαστικές και συγκεκριμένα η Δομική Κρήτης, η ΕΚΤΕΡ, η ΕΡΕΤΒΟ και η ΤΕ.ΝΑ. είχαν προσφύγει υποστηρίζοντας ότι οι όροι που θέτει η προκήρυξη του έργου εμποδίζουν μικρότερου μεγέθους εταιρείες, ακόμα και αν συγκροτήσουν κοινοπραξία, να ανταγωνιστούν τους ισχυρούς ομίλους του κλάδου.

Η Ενιαία Αρχή που έκανε δεκτή την προσφυγή και ακύρωσε τον διαγωνισμό στην απόφασή της ανέφερε συγκεκριμένα σημεία της διακήρυξης που πρέπει να τροποποιηθούν.

Αυτό τελικά δεν έγινε στο βαθμό που όφειλε το Υπουργείο Υποδομών με αποτέλεσμα να ακολουθήσει και δεύτερη προσφυγή.

Οι προσφεύγοντες αιτούνται να ακυρωθεί η διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας του έργου «Επέκταση Ιόνιας Οδού τμήμα: Ιωάννινα-Κακαβιά» κατά το μέρος που αφορά «στις πρόσθετες απαιτήσεις και στους όρους της Επαγγελματικής και Τεχνικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ της διακήρυξης, ως και κάθε όρος που παρακωλύει την άθροιση της ελάσσονος ικανότητας και προσόντων των συμμετεχόντων σε ένωση οικονομικών φορέων».

Η προσφεύγουσα κοινοπραξία σημειώνει «ότι η διακήρυξη, και υπό την νέα μορφή της, περιλαμβάνει εσφαλμένη και δυσανάλογη μεθοδολογία προσμέτρησης της ελάσσονος εμπειρίας περισσότερων οικονομικών φορέων, ενώ επίσης επισημαίνει, ότι συντρέχει περίπτωση πλημμελούς συμμόρφωσης της αναθέτουσας Αρχής».

Το Υπουργείο στην απάντησή του υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα δύσκολο τεχνικά έργο ενώ ισχυρίζεται πως αν ικανοποιηθεί η απαίτηση της προσφεύγουσας υπάρχει πιθανότητα για το έργο να υποβάλλουν προσφορά ενώσεις αποτελούμενες από μεγάλο αριθμό εταιρειών που κατέχουν μικρότερης τάξεως εργοληπτικό πτυχίο αθροίζοντας την επιμέρους μικρή εμπειρία τους.

Το υπουργείο στο ίδιο έγγραφο αναγνωρίζει τον κίνδυνο για την εξέλιξη του έργου. «Η αποδοχή της νέας προσφυγής ενέχει τον κίνδυνο η όλη διαδικασία να υπεισέλθει σε ατέρμονες προσφυγές εκ μέρους άλλων οικονομικών φορέων που θα υπολείπονται των οποιοδήποτε νέων απαιτούμενων όρων και τελικά στη μη υλοποίηση του έργου» αναφέρει χαρακτηριστικά στο πολυσέλιδο έγγραφο που έχει καταθέσει στην Ενιαία Αρχή.

Κι όλα αυτά όταν ήδη έχει χαθεί η μισή χρονιά από τη στιγμή που κάτω από την έντονη πίεση που είχε δημιουργηθεί το Υπουργείο ξεκίνησε την διαγωνιστική διαδικασία.

Ήταν Ιανουάριος και πρέπει να αναμένουμε μέχρι τις 7 Ιουλίου για να δούμε ποια θα είναι η τύχη του διαγωνισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ