Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την πεζογέφυρα Αράχθου

artaΣε εξέλιξη είναι ο ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή τεχνικού και πρόσβασης στην πεζοοδογέφυρα Αράχθου», με προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 24-4-2012 και ώρα 10:00, σύμφωνα με τον νόμο 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευή Δημοσίων έργων.

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της ΤΥΔ, μέχρι τις 19/4/2012.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681062222, FAX επικοινωνίας 2681062254-2681362222, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καλλιόπη Τσεκούρα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.627,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ 2012 του Δήμου Αρταίων. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων. Το κείμενο της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), στην Κατηγορία «Προκηρύξεις».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ