Σε δημόσια διαβούλευση το χωροταξικό του τουρισμού

prigkipes2Αναρτήθηκε στο Opengov το νέο χωροταξικό του τουρισμού το οποίο αντικαθιστά το αντίστοιχο του 2007, του Γιώργου Σουφλιά. Μεταξύ άλλων το νέο χωροταξικό επιτρέπει τη δημιουργία μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων, ακόμα και σε περιοχές Natura.

Οι στόχοι του νέου χωροταξικού είναι η μετάβαση από ένα μαζικό, αδιαφοροποίητο, μονοθεματικό τουρισμό χαμηλής οικονομικής απόδοσης σε έναν ποιοτικό, διαφοροποιημένο και πολυθεματικό τουρισμό, οικονομικά αποδοτικότερο, με μεγαλύτερη διάρκεια τουριστικής περιόδου.

Με βάση το νέο χωροταξικό ο εθνικός χώρος κατηγοριοποιείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια σε αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές, αναπτυσσόμενες με περιθώρια ανάπτυξης ποιοτικού μαζικού τουρισμού, αλλά και σε περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων μορφών ειδικού – εναλλακτικού τουρισμού.

Στο νέο χωροταξικό τουρισμού υπάρχει πρόβλεψη για τουριστική ανάδειξη και μειονεκτικών περιοχών των οποίων μέχρι σήμερα οι κυρίαρχες χρήσεις ήταν άλλες από τον τουρισμό (πρωτογενής και δευτερογενής παραγωγή), ενώ επίσης στο σχέδιο μπαίνουν ρυθμίσεις για τις βραχονησίδες και τα ακατοίκητα νησιά, στα οποία πλέον θα επιτρέπεται η ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων με τον όρο ότι η κάλυψη τους δεν θα υπερβαίνει το 3% της έκτασης του νησιού, τηρούμενης της λοιπής νομοθεσίας.

Η ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας της περιοχής, αλλά και των αρχιτεκτονικών και ιστορικών στοιχείων περιγράφεται στους στόχους του νέου χωροταξικού του τουρισμού, ενώ ανάμεσα στα άλλα προβλέπεται για τα νησιά η βελτίωση προσβασιμότητας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ