Διεθνές συνέδριο στον Πύργο Ηλείας, στο πλαίσιο του έργου RE.HERB, 27 Ιουνίου 2014

logo

logo

Την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 πραγματοποιείται στον Πύργο Ηλείας, διεθνές συνέδριο του έργου RE.HERB «Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products» – «Καταγραφή, τεκμηρίωση, προώθηση και διανομή των αρωματικών και θεραπευτικών βοτάνων, φυτών και φυτικών παραγώγων», με θέμα «Οι φαρμακευτικές ιδιότητες και τα ευεργετικά αποτελέσματα των αρωματικών φυτών»

Σκοπός του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν οι φαρμακευτικές ιδιότητες και τα ευεργετικά αποτελέσματα των αρωματικών φυτών και των προϊόντων που προέρχονται από αυτά. Επίσης, θα παρουσιαστούν  τεκμηριωμένα στοιχεία και παραδείγματα καλών πρακτικών που εντοπίστηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές.

Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε αγρότες και παραγωγούς, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που είναι κοινά στον τομέα τους (τις πρακτικές, την εξωστρέφεια, τη συνεργασία, την προώθηση, τα κανάλια διανομής, κλπ), την επίτευξη της αξιοπιστίας, τον τρόπο, την καλύτερη επικοινωνία, την αλληλεπίδραση καθώς και την αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού, τη ζήτηση για τα προϊόντα αυτά δημιουργώντας ή ενισχύοντας τη συγκεκριμένη αγορά. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων εμπειριών και πρακτικών μέσω παρουσιάσεων και ομιλιών από ειδικούς εμπειρογνώμονες (καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες, βοτανολόγοι, γεωπόνοι κλπ).

Η υλοποίηση του Συνεδρίου, ανήκει στο Πακέτο Εργασίας 2, Δράση 2.3 “Διεθνές Συνέδριο” του έργου RE.HERB.

Το έργο RE.HERB “Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products” – «Καταγραφή, τεκμηρίωση, προώθηση και διανομή των αρωματικών και θεραπευτικών βοτάνων, φυτών και φυτικών παραγώγων», με κωδικό έργου I1.11.06, υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Στόχος του έργου είναι η καταγραφή, τεκμηρίωση και ανάδειξη των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και δένδρων που ενδημούν στην περιοχή της δυτικής Ελλάδας και της νότιας Ιταλίας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη συστηματική και επιστημονική καταγραφή και τεκμηρίωση ιστορικών, λαογραφικών στοιχείων, παραδοσιακών χρήσεων, φαρμακευτικών ιδιοτήτων, μεθόδων παραγωγής, συντήρησης, καθώς και διανομής των προϊόντων αυτών. Επιπρόσθετα το έργο περιλαμβάνει τη διενέργεια έρευνας για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καταγεγραμμένων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και δένδρων με στόχο τον εμπλουτισμό της παροχής έγκυρων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους παραγωγούς, τους διανομείς και τους καταναλωτές, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα διεθνούς κατοχύρωσης των παραδοσιακών αγαθών της περιοχής με σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία.

Στο έργο συμμετέχουν 4 εταίροι από την Ελλάδα και την Ιταλία. Επικεφαλής εταίρος του έργου (LP) είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης οι εξής:
•    Επαρχία του Ταράντο, (ΙΤ)
•    Περιφέρεια Ηπείρου\Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, (GR)
•    Πανεπιστήμιο Πατρών / Ελλάδα, (GR)

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι υπεύθυνη υλοποίησης των παραπάνω δράσεων μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ