Ψάχνουν Ρώσους επενδυτές!

EPIMEL_ARTASΤο Επιμελητήριο Άρτας ενημερώνει τις Επιχειρήσεις – Μέλη του ότι το Ελληνορώσσικο Εμπορικό Επιμελητήριο με το οποίο η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Άρτας έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας, Προγραμματίζει την πραγματοποίηση ενός σημαντικού Συμποσίου για την προσέλκυση ρωσικών επενδύσεων στην Ελλάδα.

Το εν λόγω Συμπόσιο θα λάβει χώρα τον προσεχή Ιούνιο στη Μόσχα και θα έχει την πλήρη υποστήριξη, αλλά και συνεργασία ρωσικών οικονομικών φορέων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για μια παρουσία των μελών τους στον Ελλαδικό χώρο.

Θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι τομείς επενδυτικού χαρακτήρα, που αφορούν την προσπάθεια αυτή :
1. Μικτές επιχειρήσεις
2. Επενδύσεις στη Βιομηχανία, Εμπόριο, Γεωργία, Ναυτιλία, Τουρισμό, Μεταφορές κ.ά.
3. Συμπαραγωγές
4. Υπεργολαβίες
5. Δημόσια έργα
6. Παθητική τελειοποίηση
7. Ακίνητα (Real Estate)
8.Μεταφορά τεχνολογίας
Πρόθεσή τους είναι να εξετασθεί προσεκτικά και υπεύθυνα από τους Ρωσικούς Φορείς κι ενδιαφερομένους εν δυνάμει Ρώσους επενδυτές κάθε πρόταση, προκειμένου να εξασφαλισθεί κατ’ αρχήν η εκδήλωση ενδιαφέροντός τους και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του Συμποσίου να δοθεί η κατάλληλη συνέχεια. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν άσκοπες προτάσεις επενδυτικών προτάσεων και θα εξετασθούν μόνο αυτές για τις οποίες προκαταβολικά έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον Ρώσων Επενδυτών. Η οργανωτική Επιτροπή του Συμποσίου θα επιμεληθεί να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες be to be συναντήσεις Ελλήνων ενδιαφερομένων και Ρώσων Επενδυτών, εξασφαλίζοντας την παρουσία διερμηνέα, Νομικού Συμβούλου, Γραμματειακής υποστήριξης για τη δυνατότητα τυχόν υπογραφής LOI, ή Collaboration Agreement, ή Letter of Understanding, ή ακόμα και Contract.
Το Ελληνορωσικό Επιμελητήριο θέλει να πιστεύει ότι το Επιμελητήριο Άρτας θα έχει δυναμική παρουσία στο Συμπόσιο Επενδύσεων στη Μόσχα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ