Προσωρινοί και οριστικοί ανάδοχοι για οδικά έργα

dromos karaiskaki

Οριστικούς αναδόχους για μία σειρά οδικών έργων ανέδειξε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Επίσης αναδείχθηκαν και προσωρινοί ανάδοχοι για άλλες παρεμβάσεις στον τομέα των οδικών υποδομών.

Αναλυτικά

  Κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί και αναδείχτηκαν οριστικοί ανάδοχοι για τα έργα:

•             «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 300.000. Ανάδοχος: «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ».

•             «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο. Καλπακίου – Κλειδωνιάς (θέση Βίγλα)», προϋπολογισμού 139.500€. Aνάδοχος: ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ.

•             «Συντήρηση επαρχιακής οδού 1 (τμήμα Κόμβου Λουτροτόπου έως Κομμένο)», προϋπολογισμού 70.000 €.  Ανάδοχος Φούκας Δημήτριος.

•             «Άμεση βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από Κάτω Λαψίστα έως Νεοχώρι», προϋπολογισμού € 80.000. Ανάδοχος  Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε

Αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα:

•             «Άμεση αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ανήλιου – Χιονοδρομικού κέντρου», προϋπολογισμού 550.000 €. Ανάδοχος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ

•             «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ελαίας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400. Ανάδοχος Κώστας Χρήστος.

Εγκρίθηκε η διαδικασία για την προώθηση προς υλοποίηση των έργων:

•             «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Γοργόμυλου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400.

•             «Αποκατάσταση οδού και διευθέτηση υδάτων με την κατασκευή αναβαθμών στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού € 186.000

•             «Άμεσες εργασίες προστασίας και διευθέτησης υδάτων στο τμήμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας από κόμβο Εγνατίας έως κόμβο Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού € 370.000..

•             «Διαμόρφωση δρόμου προσπέλασης στην περιοχή “Μεσούρα” Τ.Κ. Μιχαλιτσίου», προϋπολογισμού € 165.000.

Αρδευτικά έργα:

Κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί για τα έργα:

•             «Επένδυση τμήματος της αρδευτικής διώρυγας Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα)», προϋπολογισμού € 100.000. Ανάδοχος: Κατασκευαστική ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

•             «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα εντός του οικισμού Λιμίνης», προϋπολογισμού € 104.000. Ανάδοχος: Ζιώβας Σπυρίδων.

Αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι τα έργα:

•             «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 200.000. Ανάδοχος ΤΕΚΑΤ Α.Ε

•             «Συνδρομή στον καθαρισμό τάφρων και διώρυγων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ.

•             «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης», προϋπολογισμού € 137.640,  Ανάδοχος: Φ. ΠΥΡΣΙΟΣ & ΣΙΑ

Εγκρίθηκε η δημοπράτηση έργων  βελτίωσης υφισταμένου αντλιοστασίου στράγγισηςΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης»,προϋπολογισμού € 95.242,72.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ