Προς προκήρυξη το πρόγραμμα για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

BIPEΗ Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προτίθεται να προκηρύξει το Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα».

Το πρόγραμμα αυτό είναι αλληλένδετο και αλληλοϋποστηριζόμενο με το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη νέων Επιχειρηματικών Πάρκων» που ήδη προετοιμάζεται για προδημοσίευση από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αφού, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες των επιχειρήσεων, το πρώτο στοχεύει στην ενίσχυση της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους και το δεύτερο στην ενίσχυση της δημιουργίας νέων οργανωμένων χώρων υποδοχής επιχειρήσεων.

Εκτός από την οικονομική, σημαντική είναι και η περιβαλλοντική διάσταση του προγράμματος αφού η εγκατάσταση επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους μειώνει σημαντικά της περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκ της λειτουργίας τους.

Το Σχέδιο Οδηγού του Προγράμματος έχει αναρτηθεί στα Σχετικά Αρχεία στην ιστοσελίδα του

ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ