Προς παράταση η ρύθμιση των 100 δόσεων

XRHMATA 4 7 14

XRHMATA 4 7 14«Παράθυρο» για την παράταση κατά ένα μήνα στην προθεσμία της προκαταβολής φόρου που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων ανοίγει τροπολογία του υπουργού Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την EΡΤ.

Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την προκαταβολή φόρου (και την ισόποση διαγραφή προσαυξήσεων) έληγε στις 27 Απριλίου. Ωστόσο με την τροπολογία Βαρουφάκη το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί έως τις 27 Μαϊου.

Σημειωτέον ότι για τη ρύθμιση των 100 δόσεων έχει ήδη προβλεφτεί η δυνατότητα παράτασης μέχρι τις 26 Ιουνίου.

Αναλυτικά το κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής;

«Στο τέλος του άρθρου 15 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) προστίθενται νέα εδάφια:

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται εντός μηνός από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι έναν μήνα η καταληκτική ημερομηνία εφάπαξ εξόφληση μέρους της βασικής οφειλής με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 22.03.2015».

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τις «ρυθμίσεις δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ