Πώς θα κατανεμηθούν οι άμεσες ενισχύσεις το 2023-2027

agrotes

Τo καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων, δηλαδή της βασικής εισοδηματικής στήριξης που παρέχεται στους αγρότες ως αντιστάθμισμα των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών που παρέχουν, περιλαμβάνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027.

Υπενθυμίζεται ότι το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 έλαβε το «πράσινο φως» για την εκκίνηση της τυπικής διαδικασίας από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η επίσημη έγκριση αναμένεται περί τα τέλη του Νοεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι, η  χρηματοδοτική κατανομή των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων για τις  παρεμβάσεις των άμεσων ενισχύσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 -2027, μετά τη μεταφορά ποσοστού 10% των άμεσων ενισχύσεων στην αγροτική ανάπτυξη,  παρουσιάζεται συνοπτικά στο ακόλουθο σχήμα:

Η βασική εισοδηματική στήριξη

Ειδικότερα, μετά την μεταφορά πόρων στον Πυλώνα ΙΙ και την αναδιανεμητική ενίσχυση, οι άμεσες ενισχύσεις αφορούν ένα πακέτο στήριξης περίπου 830 εκατ. ευρώ ανά έτος, με την διατήρηση των τριών Αγρονομικών Περιφερειών (Αροτραία, Μόνιμες Καλλιέργειες και Βοσκότοποι) καθώς και τον ποσοστών χρηματοδότησης, ενώ προβλέπεται και το τέλος των ιστορικών δικαιωμάτων με την εφαρμογή της σύγκλισης της αξίας των δικαιωμάτων στην μέση αξία ανά αγρονομική περιφέρεια μέχρι το 2027.

Η βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα διατίθεται στους ενεργούς αγρότες, οι οποίοι:

-Έχουν αποκτήσει δικαιώματα ενίσχυσης:

α) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης το έτος ενίσχυσης 2015

β) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα

γ) με μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης,

-Οι οποίοι αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης από το 2023 και μετά, είτε από το απόθεμα, είτε μέσω μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης

Το ποσό που θα διατεθεί για τη βασική εισοδηματική στήριξη, ανέρχεται σε 891.012.136 ευρώ κατ’ έτος και καταβάλλεται την πενταετία 2023- 2027.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ