Πως κατανέμονται οι ποσοστώσεις γάλακτος

GALA

GALAΤον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος για την περίοδο 2011-2012 σε τρεις κατηγορίες γαλακτοπαραγωγών ορίζει η απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Δριβελέγκας.

Η κατανομή της ποσόστωσης μοιράζεται σε τρεις κατηγορίες γαλακτοπαραγωγών, σύμφωνα με την απόφαση.

Σύμφωνα με αυτή, η κατανομή της ποσόστωσης μοιράζεται σε τρεις κατηγορίες γαλακτοπαραγωγών, τους νεοεισερχόμενους στον τομέα, τους επιλέξιμους ενεργούς παραγωγούς με υπέρβαση και τους παραγωγούς με νέα επενδυτικά σχέδια.

Να θυμίσουμε ότι απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2891/Β/20 – 12 – 2011, έδινε τη δυνατότητα στους αγελαδοτρόφους να υποβάλλουν τα χαρτιά τους για την κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα για το γαλακτοκομικό έτος 2011−2012, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 201899/2011 (Β΄2891) υπουργική απόφαση για την «Κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα από το γαλακτοκομικό έτος 2011/2012 για δικαιούχους», ισχύουν τα εξής:

A Π O Φ A Σ I Z O Y M E

1. Κατανέμονται από το Εθνικό Απόθεμα, από τη γαλακτοκομική περίοδο 2011-2012, ατομικές ποσοστώσεις, σε δικαιούχους που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των κατηγοριών εν δυνάμει δικαιούχων της υπ΄ αριθ. 201899/2011 (Β΄2891) απόφασης, ως εξής:

1. Κατηγορία Α:

Στους επιλέξιμους ενεργούς παραγωγούς με υπέρβαση κατανέμεται η αιτηθείσα ποσόστωση, υπό τους όρους της υπ΄ αριθ. 201899/2011 (Β΄2891) απόφασης λαμβάνοντας υπόψη την ποσόστωση που ήδη κατείχε ο παραγωγός την περίοδο 2010-2011. Εάν το άθροισμα της ποσόστωσης αυτής συν την αιτηθείσα υπερβαίνει την απόδοση των αγελάδων που κατέχει, υπολογισμένη με 7 τόνους ετησίως (εκτός εάν προσκομιστεί βεβαίωση για μεγαλύτερη απόδοση, όπως προβλέπεται στην υπ΄ αριθ. 201899/2011 απόφαση), χορηγείται η διαφορά της ποσόστωσης που κατέχει με την βεβαιωθείσα απόδοση και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από την αιτηθείσα.

Ελάχιστο όριο κατανομής είναι οι 5 τόνοι ενώ ως μέγιστο όριο τίθενται οι 350 τόνοι.

2. Κατηγορία Β:

Σε παραγωγούς με νέα επενδυτικά σχέδια που κατατέθηκαν στη διάρκεια του 2011, κατανέμεται ποσόστωση μέχρι την κάλυψη της προβλεπόμενης στο επενδυτικό σχέδιο ποσόστωσης, με μέγιστη ποσότητα κατανομής τους 350 τόνους. Στον υπολογισμό της προς κατανομή ποσότητας ανά δικαιούχο λαμβάνεται υπόψη και η ποσόστωση που τυχόν ήδη κατέχει ο αιτών η οποία αφαιρείται από το ποσό της προβλεπόμενης ποσότητας στο επενδυτικό σχέδιο.

3. Κατηγορία Γ:

Σε νεοεισερχόμενους στον τομέα παραγωγούς κατανέμεται ποσόστωση μέχρι το 100% της αιτούμενης ποσόστωσης με την προϋπόθεση ύπαρξης της εκμετάλλευσης και του αντίστοιχου ζωικού κεφαλαίου, όπως προβλέπεται στην υπ΄ αριθ. 201899/2011 (Β΄2891) υπουργική απόφαση, και με μέγιστο όριο τους 350 τόνους.

Στον υπολογισμό της προς κατανομή ποσότητας ανά δικαιούχο λαμβάνεται υπόψη και η ποσόστωση που τυχόν ήδη έχει αποκτήσει ο αιτών μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης ώστε μαζί με την κατανεμηθείσα ποσόστωση να μη διαμορφώνεται τελική διαθέσιμη ποσόστωση σε επίπεδα άνω της αντίστοιχης παραγωγικής ικανότητας η οποία υπολογίζεται με 7 τόνους ανά αγελάδα, εκτός εάν προσκομιστούν σχετικές βεβαιώσεις, όπως προβλέπεται και για την περίπτωση των ενεργών παραγωγών.

2. Ο ΕΛ.Γ.Ο. προβαίνει στη χορήγηση των ποσοτήτων αναφοράς ως ανωτέρω και σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της αριθ. 201899/2011 (Β΄2891) απόφασης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ιδιαίτερα όσον αφορά στον έλεγχο της επιλεξιμότητας των δικαιούχων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ