Ποιος έχει την ευθύνη δοκιμαστικής λειτουργίας των ΣΜΑ;

sma zitsas

Οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου αποτελούν θέμα των ημερών.

Δεν προέκυψε ξαφνικά, ούτε ήρθε από το πουθενά. Και είναι αρκετά περίπλοκο, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή!

Κι αυτό οφείλεται στην αδυναμία των Φορέων Διαχείρισης κατά το παρελθόν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν έργα.

Έτσι προχωρούσαν στην λύση της σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια η οποία με την σειρά της αναλάμβανε να υλοποιήσει τα έργα.

Στην περίπτωση του εργοστασίου τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα.

Η Περιφέρεια για 25 χρόνια έχει την ευθύνη και μετά την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος μπορεί να το παραδώσει στον ΦΟΔΣΑ.

Στην περίπτωση των ΣΜΑ τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα.

Οι εκτάσεις όπου κατασκευάστηκαν παραχωρήθηκαν από τους Δήμους, άρα ανήκουν σε αυτούς.

Τα έργα και ο εξοπλισμός πληρώθηκαν από την Περιφέρεια, μέσω του ΕΣΠΑ.

Τον διαγωνισμό για την λειτουργία τους τον ετοιμάζει ο ΦΟΔΣΑ.

Λείπει όμως ένα ενδιάμεσο στάδιο..

Κι αυτό είναι η δοκιμαστική λειτουργία!

Η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία που επιβάλλεται να γίνει και σύμφωνα με την σύμβαση που έχει υπογραφεί την ευθύνη για την παρακολούθησή της έχει η Περιφέρεια..

Ποιος ωστόσο έχει την ευθύνη για το διάστημα, παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο όπως ζητούμενο είναι αν αυτή μπορεί να περιληφθεί στον διαγωνισμό για την ανάθεση σε ιδιώτη της λειτουργίας των έργων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ