Ποιοι θα λάβουν εκλογική αποζημίωση

Εκλογική αποζημίωση από 130 ευρώ έως 1.750 ευρώ θα λάβουν οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν στη διενέργεια των εκλογών της 7ης Ιουλίου του 2019, όπως προβλέπεται σε σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Πρόκειται για την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και αφορά τον Καθορισμό “εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019”.

Αναλυτικά:

Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των υπαλλήλων που αναφέρονται στην 49153/27-06-2019 (ΦΕΚ 2591 Β ́) κοινή απόφαση καθορίζεται στο ποσό των 1.800 ευρώ, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων:

α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των 310 ευρώ .

β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζεται στο ποσό των 800 ευρώ.

γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθορίζεται στο ποσό των 350 ευρώ.

δ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζεται στο ποσό των 1.750,00 ευρώ.

ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των 1.750 ευρώ.

στ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των 130,00 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ