Ποιοτικός έλεγχος στην τροφική αλυσίδα

teiΣτα γραφεία της Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου, στην Άρτα, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο «Δημιουργία ενός κοινού συστήματος ποιοτικού ελέγχου και ιχνηλασιμότητας της τροφικής αλυσίδας για τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα και την Ιταλία».

Το έργο, με το διακριτικό τίτλο «AGROQUALITY», υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και της Ελλάδας (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων).

Οι Στόχοι του έργου είναι:

· Η ανάπτυξη ολοκληρωμένου μοντέλου για τη βέλτιστη διαχείριση της καλλιέργειας της ελιάς.

· Η συστηματική καταγραφή των συνθηκών καλλιέργειας.

· Ο σχεδιασμός και η διάχυση “χάρτη καλών πρακτικών” για την ελιά και τα προϊόντα της.

· Η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της ποιότητας του τελικού προϊόντος μέσω ποσοτικών μετρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της θέσης του προϊόντος στη διεθνή αγορά.

· Η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων ειδικού σκοπού για τη δημιουργία πρότυπου ηλεκτρονικού φακέλου καλλιέργειας για την ελιά.

· Η παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων που θα προκύψουν από τη διενεργούμενη έρευνα και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση το έργου συνοψίζονται:

· στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (Παραγωγών –Ερευνητικών Φορέων – Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Λοιπών Τοπικών Φορέων),

· στην ενίσχυση της «θέσης» των μεσογειακών προϊόντων και συγκεκριμένα της ελιάς και του ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές,

· στην βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος και κατ’ επέκταση της ανταγωνιστικότητας και των οικονομικών δεικτών των υπό εξέταση περιοχών.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, με Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής κ. Γεώργιο Μάνο και το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο του Λέτσε της Ιταλίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ