Πέτυχαν στη Μετάφραση θα τελειώσουν Λογιστική!

Πέτυχαν την εισαγωγή τους στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας όμως θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο Τμήμα Λογιστικής!

Ξεκίνησαν την φοιτητική τους ζωή στην Ηγουμενίτσα θα την τελειώσουν στην Πρέβεζα!

Ο λόγος για τους φοιτητές του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας οι οποίοι εντάσσονται πλέον στο Τμήμα Λογιστικής καθώς το πρώτο κλείνει.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Οι φοιτητές του τμήματος μετάφρασης συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.

Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του οικείου Α.Ε.Ι.

Για την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, σε φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, αρμόδια είναι τα όργανα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, χωρίς να επέχουν ακυρότητας όσα εκ των ανωτέρω εκδόθηκαν από το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Παρέχεται η δυνατότητα επανέκδοσης των τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του προηγούμενου εδαφίου, σε όσους φοιτητές και απόφοιτους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου επιθυμούν την αντικατάσταση εκείνων των οποίων έχουν εκδοθεί μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος, από το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ