Περιφέρεια- ΤΕΡΝΑ στο… κόκκινο, στο κάδρο και ο ΧΥΤΥ Βλαχέρνας

xiti

Στο κόκκινο βρίσκονται οι σχέσεις της Περιφέρειας με την Αειφορική Ηπείρου με την ανταλλαγή επιστολών να έχει εξελιχθεί σε καθημερινή σχεδόν υπόθεση. Μέσα από τις επιστολές αυτές διαφαίνεται ότι δεν υφίσταται καμία συνεργασία μεταξύ δύο φορέων –ενός δημοσίου και ενός ιδιωτικού- που συνεργάστηκαν για την κατασκευή του εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων στο Ελευθεροχώρι.

Οι σχέσεις όχι μόνο έχουν διαρρηχθεί αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα περιθώριο για γέφυρες. Μάλιστα όπως προκύπτει από την τελευταία επιστολή της Περιφέρειας προς την θυγατρική της ΤΕΡΝΑ, η δεύτερη εγείρει σοβαρά οικονομικά θέματα και εμμέσως στέλνει το μήνυμα ακόμη και της εγκατάλειψης του εργοστασίου.

«Η διακινδύνευση της οικονομικής ισορροπίας του έργου με άμεσες δυσμενείς επιπτώσεις και στην Περιφέρεια Ηπείρου φαίνεται να οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητά σας. Όπως προκύπτει από την τελευταία οικονομική έκθεση 2020, προς εξασφάλιση του δανείου, εσείς έχετε ενεχυριάσει στην δανείστρια τράπεζα τόσο τους λογαριασμούς εσόδων από την Περιφέρεια Ηπείρου, όσο και τις μετοχές της εταιρείας που διατηρεί η μητρική εταιρεία. Μάλιστα, χωρίς καμία ενημέρωση της Περιφέρειας διαπραγματευόσαστε, αν δεν έχετε ήδη προβεί, την ενεχυρίαση τόσο της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά ακόμη και του εξοπλισμού της ΜΕΑ» αναφέρει χαρακτηριστικά η Περιφέρεια σε απάντηση της 12ης Ιουλίου.

Θέμα φαίνεται ότι τίθεται και με τις ποσότητες απορριμμάτων που φτάνουν στο εργοστάσιο. Η Περιφέρεια αναφέρει ότι αυτό δεν αποτελεί δική της ευθύνη αλλά των Δήμων και μάλιστα για πρώτη φορά, σε επίσημο έγγραφο, εγείρει ζήτημα παράνομης χρήσης του ΧΥΤΑ Βλαχέρνας.

«Από στοιχεία που εσείς παρέχετε στην Περιφέρεια με την εκάστοτε υποβαλλόμενη Μηνιαία Αναφορά προκύπτει ότι αποκλειστικά οι Δήμοι που εξυπηρετούνται από τον ΧΥΤΥ Βλαχέρνας δεν μεταφέρουν τα ΑΣΑ στην ΜΕΑ ή μεταφέρουν μερικώς. Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Ηπείρου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της έχει λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο και έχει οχλήσει τόσο τους Δήμους, όσο και τον ΑΣΔΣΑ και τον λειτουργό του άνω ΧΥΤΥ, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον Γενικό Γραμματέα Αποβλήτων για την σημειούμενη παράνομη δραστηριότητα στον ΧΥΤΥ Βλαχέρνας.

Είναι γνωστό σε άπαντες τους εμπλεκόμενους ότι η χρηματοδότηση της αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού και της επέκτασης του άνω ΧΥΤΥ έθετε ως προϋπόθεση ότι «Μετά την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων της Περιφέρειας Ηπείρου ο ΧΥΤ θα δέχεται τα υπολείμματα της επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων της 3ης ΔΕ και θα λειτουργεί ως ΧΥΤΥ».

Παρά ταύτα ο ΑΣΔΣΑ αρνείται και δεν χορηγεί στην Περιφέρεια στοιχεία για τις παρανόμως εισερχόμενες ποσότητες ΑΣΑ στον άνω ΧΥΤΥ, ο λειτουργός του παρανόμως συνεχίζει να δέχεται ανεπεξέργαστα ΑΣΑ παρά τις έντονες συστάσεις της Περιφέρειας, ο δε Γενικός Γραμματέας Αποβλήτων παρότι έχει οχληθεί και ενημερωθεί από την Περιφερειακή Αρχή (και όχι μόνο μια φορά) για την παράβαση του ΕΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ που συντελείται με την εισκόμιση και αποδοχή ανεπεξέργαστων ΑΣΑ στον ΧΥΤΥ Βλαχέρνας, φαίνεται να ανέχεται την παρανομία αυτή» αναφέρει η Περιφέρεια στο έγγραφό της.

Κατά βάση οι δήμοι του Νομού Άρτας είναι αυτοί που εξακολουθούν να μην φέρνουν απορρίμματα στο εργοστάσιο επικαλούμενοι αδυναμία καθώς δεν λειτουργούν οι ΣΜΑ.

Ο ΦΟΔΣΑ συμμερίζεται την άποψη αυτή όπως προκύπτει από δημόσιες τοποθετήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν.

Η ουσία είναι ότι τρία χρόνια μετά την λειτουργία του εργοστασίου ορισμένοι Δήμοι εξακολουθούν να μην κάνουν χρήση του εργοστασίου κάτι που δεν βοηθά στην ορθολογική διαχείριση και την ίση αντιμετώπιση όλων.

Έτσι λίγες ώρες μετά και την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, δεν φαίνεται να αλλάζει τίποτα.. Οι εντάσεις παραμένουν μαζί και το προβληματικό τοπίο που έχει δημιουργηθεί..

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ