Παράταση ως το Δεκαπενταύγουστο για τις αυτόχθονες φυλές

ALOGAΔεύτερη παράταση μέχρι το δεκαπενταύγουστο δίνεται στους ενδιαφερόμενους για τη δράση της διατήρησης των απειλούμενων αυτόχθονων φυλών ζώων.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης, η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι στις 15 Αυγούστου, αντί για τις 30 Ιουνίου.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή την αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αντί για 30 Ιουνίου είναι 15 Αυγούστου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στην απόφαση, με θέμα: Παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, «σε ό,τι αφορά την υπ’ αριθ. 1005/25729/05-03-2012 (ΑΔΑ : Β44ΓΒ-2ΩΧ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» αποφασίζουμε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης της παραπάνω πρόσκλησης από 30-06-2012, όπως αυτή είχε παραταθεί με την υπ. αρίθμ. 1835/52594/4-5-2012 (ΑΔΑ: Β499Β-3ΧΣ) υπουργική απόφαση, σε 15-08-2012».

Να σημειωθεί ότι στόχος της δράσης (3.1) είναι η οικονομική στήριξη των αγροτών, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των απειλούμενων από εγκατάλειψη αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων μέχρι ένα ελάχιστο αποδεκτό αριθμό ασφάλειας με σκοπό:

-τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των αυτοχθόνων αγροτικών ζώων που κινδυνεύουν από εξαφάνιση

-τη διατήρηση των παραδοσιακών εκτατικών συστημάτων εκτροφής.

Οι δικαιούχοι

Ως δικαιούχοι των ενισχύσεων στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως:

α. επαγγελματίες αγρότες β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

β. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ