Ως τις 31 Ιανουαρίου παρατείνεται η τηλεργασία

tilergasia

Έως τις 31 Ιανουαρίου του 2021 παρατείνεται το καθεστώς της τηλεργασίας, όπως αναφέρεται σε σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση των Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ΚΥΑ:

” Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας

Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ’ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2021 “.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ