Ως τις 28 Φεβρουαρίου το κυνήγι του αγριόχοιρου

agriogo kopadi

Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Αμυρά, παρατείνεται η χρονική περίοδο θήρας του αγριόχοιρου μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021.

Με την εν λόγω απόφαση, τροποποιείται η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 68735/1777/14-7-2020 Β’ 3053) και η σχετική εγγραφή του είδους στον πίνακα θηρευσίμων διαμορφώνεται ως εξής:

Το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) επιτρέπεται σε ομάδες μέχρι τεσσάρων (4) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 (Β’ 3053) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η απόφαση για την τροποποίηση της ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης θήρας, εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ για παράταση της κυνηγετικής περιόδου και ενεργοποίηση συνεργείων δίωξης για την αντιμετώπιση του κινδύνου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ).

Προς το παρόν πάντως και με εξαίρεση τρεις περιφερειακές ενότητες της Θράκης το κυνήγι παραμένει σε… καραντίνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ