Ορκίζεται ο Χρήστος Χασιάκος

XASIAKOSΤην Πέμπτη 3 Νοεμβρίου, στις 12.30 το μεσημέρι θα γίνει η ορκωμοσία του νέου Δημάρχου Χρήστου Χασιάκου και της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

Η πρόσκληση για ορκωμοσία που εστάλη προς τους εκλεγέντες Δημοτικούς Συμβούλους και τους Συμβούλους Τοπικών Κοινοτήτων αναφέρει: «Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής , σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 8/2011 απόφαση του Πρωτοδικείου Άρτας, καλείστε για την προβλεπόμενη από το νόμο (άρθρο 52 του Ν 3852/2010,ΦΕΚ Α΄87) ορκωμοσία , στο Δημοτικό Κατάστημα, σε δημόσια συνεδρίαση, στις 03/11/ 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μεσημβρινή».

Με τον τρόπο αυτό, η περιπέτεια του Καλλικρατικού δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων παίρνει τέλος, ένα περίπου χρόνο, μετά τη διεξαγωγή των εκλογών και αφού χρειάστηκε αυτές να επαναληφθούν, χωρίς τη συμμετοχή μάλιστα του συνδυασμού που τις είχε κερδίσει.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ