Ολοκληρώθηκε η προμελέτη για το αποχετευτικό

preveza4Θετικά, κατά πλειοψηφία, γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας, επί της προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο επεξεργασία λυμάτων των οικισμών της Δημοτικών Ενοτήτων Ζαλόγγου, Πρέβεζας και του οικισμού Λούτσας της Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο με την υλοποίησή του, θα αποτελέσει ασπίδα προστασίας για την ευαίσθητη παραθαλάσσια ζώνη, στην οποία διαπιστώνεται ραγδαία τουριστική ανάπτυξη.

Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία της Εγκατάστασης επεξεργασίας Λυμάτων , των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων και των απαραίτητων δικτύων συλλογής υγρών αποβλήτων στους οικισμούς Καναλίου, Ν.Σινώπης, Ν.Σαμψούντας, Βράχου, Λυγιάς, Ριζών, Καστροσυκιάς του πρώην Δήμου Ζαλόγγου και του οικισμού Λούτσας του Δήμου Φαναρίου καθώς και των παράκτιων ζωνών του πρώην Δήμου Ζαλόγγου, όπου έχει σημειωθεί σημαντική οικιστική ανάπτυξη κυρίως σε επίπεδο Β κατοικίας και τουριστικών καταλυμάτων.

Η συνολική αποχετευόμενη έκταση από τα υπό μελέτη δίκτυα ανέρχεται σε 1214 εκτ. Σκοπός της μελέτης κυρίως είναι η ολοκληρωμένη επίλυση του αποχετευτικού προβλήματος της ευρύτερης περιοχής και του τερματισμού της ανεξέλεγκτης διάθεσης λυμάτων και βοθρολυμάτων που προέρχονται από τους οικισμούς με στόχο να περιορισθεί η ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών που αποτελούν τους κύριους αποδέκτες των λυμάτων και την εξάλειψη των πιθανών κινδύνων για την δημόσια υγεία λόγω αυτής της ρύπανσης.

Ο σχεδιασμός καλύπτει τις ανάγκες των οικισμών για την επόμενη 40ετία,δηλαδή με στόχο το 2050.

Για την χωροθέτηση της ή των εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων εξετάσθηκαν τέσσερις εναλλακτικές λύσεις καθώς και η μηδενική. Από αυτές με συγκριτική αξιολόγηση επιλέχθηκε η εναλλακτική 4, η οποία αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα αποχέτευσης της περιοχής με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων να κατασκευάζεται στην ευρύτερη περιοχή της Καστροσυκιάς. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή βόρεια της παραλίας «Λεύκα» με υποθαλάσσιο αγωγό, κατάλληλου μήκους (υπολογίζεται περί τα 1600- 1800μ).Τα επεξεργασμένα λύματα θα διοχετεύονται μέχρι την θέση με αγωγό βαρύτητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ