Οι περισσότεροι τουρίστες είναι Αλβανοί!! Ποιοι έρχονται στην Ήπειρο, που μένουν, πόσα ξοδεύουν

Κατά 15% αυξήθηκαν οι επισκέψεις τουριστών στην Ήπειρο την περίοδο 2016-2018 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ. Το ΙΝΣΕΤΕ προχώρησε στην πρώτη έκδοση των ετήσιων εκθέσεων ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του τουρισμού για τις 13 περιφέρειες της χώρας. Στην περιφέρεια Ηπείρου οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 15%, από 717 χιλιάδες σε 823 χιλιάδες, οι εισπράξεις αυξήθηκαν 2%, από 218 εκατ. ευρώ σε 222 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη μειώθηκε κατά 11% και από τα 304 ευρώ έπεσε στα 270 ευρώ. Η Περιφέρεια Ηπείρου αντιπροσωπεύει μόλις το 2% των αφίξεων της χώρας. 

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, όλες σημειώνουν αύξηση με εξαίρεση το Ην. Βασίλειο (-15%, από 48 χιλ. το 2016 σε 41 χιλ. το 2018).

Ενδεικτικά οι υπόλοιπες αγορές:

Αλβανία (+20%, από 193 χιλ. το 2016 σε 231 χιλ. το 2018),

Γερμανία (+14%, από 73 χιλ. το 2016 σε 83 χιλ. το 2018),

 Ιταλία (+25%, από 50 χιλ. το 2016 σε 63 χιλ. το 2018) και

Λοιπές (+15%, από 353 χιλ. το 2016 σε 406 χιλ. το 2018).

Αναφορικά με την ποσοστιαία κατανομή για το 2018, οι επισκέπτες από την Αλβανία κατέχουν το υψηλότερο μερίδιο με 28% (27% το 2016) και ακολουθούν από την Γερμανία με 10% (αμετάβλητο σε σχέση με το 2016), από την Ιταλία με 8% (7% το 2016), από το Ην. Βασίλειο με 5% (7% το 2016) και από τις Λοιπές με 49% (αμετάβλητο σε σχέση με το 2016).

Οι διανυκτερεύσεις

Η Περιφέρεια Ηπείρου αντιπροσωπεύει μόλις το 1% των διανυκτερεύσεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, σημειώνοντας μείωση σε σύγκριση με το 2016 κατά -7% (από 3,6 εκατ. το 2016 σε 3,4 εκατ. το 2018).

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης η εικόνα είναι μικτή, με τις αγορές της Ιταλίας (-18%, από 387 χιλ. το 2016 σε 319 χιλ. το 2018), του Ην. Βασιλείου (-29%, από 375 χιλ. το 2016 σε 265 χιλ. το 2018) και των Λοιπών χωρών (-11%, από 1,8 εκατ. το 2016 σε 1,6 εκατ. το 2018) να καταγράφουν μείωση και τις αγορές της Γερμανίας (+11%, από 804 χιλ. το 2016 σε 896 χιλ. το 2018) και της Αλβανίας (+7%, από 295 χιλ. το 2016 σε 316 χιλ. το 2018) αύξηση.

Αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι ενώ οι επισκέψεις την περίοδο 2016 – 2018 από Ιταλία και Λοιπές χώρες σημείωσαν αύξηση +25% και +15% αντίστοιχα, οι διανυκτερεύσεις δεν κατέγραψαν την ίδια εικόνα, -18% και -11%.

Αναφορικά με την ποσοστιαία κατανομή για το 2018, η μεγαλύτερη αγορά για την Περιφέρεια Ηπείρου εξακολουθεί να είναι η γερμανική αντιπροσωπεύοντας το 27% των διανυκτερεύσεων της Περιφέρειας (22% το 2016) και ακολουθούν η ιταλική με 9% (11% το 2016), η αλβανική με 9% (8% το 2016), η βρετανική με 8% (10% το 2016).

Οι εισπράξεις

Η Περιφέρεια Ηπείρου αντιπροσωπεύει μόλις το 1% των εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2016 κατά +2% (από € 218 εκατ. το 2016 σε € 222 εκατ. το 2018).

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης η εικόνα είναι μικτή, με τις αγορές της Γερμανίας (+34%, από € 39 εκατ. το 2016 σε € 53 εκατ. το 2018) και της Αλβανίας (+17%, από € 34 εκατ. το 2016 σε € 40 εκατ. το 2018) να καταγράφουν αύξηση και τις αγορές της Ιταλίας (-9%, από € 21 εκατ. το 2016 σε € 19 εκατ. το 2018), του Ην. Βασιλείου (-42%, από € 24 εκατ. το 2016 σε € 14 εκατ. το 2018) και των Λοιπών χωρών (-3%, από € 99 εκατ. το 2016 σε € 96 εκατ. το 2018) μείωση.

 Αναφορικά με την ποσοστιαία κατανομή για το 2018, η μεγαλύτερη αγορά για την Περιφέρεια Ηπείρου εξακολουθεί να είναι η γερμανική αντιπροσωπεύοντας το 24% των εισπράξεων της Περιφέρειας (18% το 2016) και ακολουθούν η αλβανική με 18% (16% το 2016), η ιταλική με 8% (10% το 2016), η βρετανική με 6% (11% το 2016) και οι Λοιπές με 43% (45% το 2016).

Η κίνηση ανά νομό

Η Περιφέρεια Ηπείρου αντιπροσώπευε το 2018 μόλις το 2% των συνολικών αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα, σημειώνοντας αύξηση κατά +30% σε σύγκριση με το 2013 (από 370 χιλ. το 2013 σε 482 χιλ. το 2018).

Οι αφίξεις αλλοδαπών σε ξενοδοχεία της Περιφέρειας σημείωσαν αύξηση κατά +92% (από 69 χιλ. το 2013 σε 132 χιλ. το 2018) ενώ των ημεδαπών αύξηση κατά +16% (από 301 χιλ. το 2013 σε 350 χιλ. το 2018). Επιμέρους, όλες οι Ενότητες κατέγραψαν θετική ποσοστιαία μεταβολή, με εξαίρεση την Ενότητα Θεσπρωτίας -15% (από 49 χιλ. το 2013 σε 42 χιλ. το 2018) που οφείλεται στην μείωση κατά -40% των ημεδαπών (από 32 χιλ. το 2013 σε 20 χιλ. το 2018).

Ενδεικτικά, οι υπόλοιπες Ενότητες: Ιωαννίνων (+46%, από 217 χιλ. το 2013 σε 316 χιλ. το 2018), Πρέβεζας (+26%, από 75 χιλ. το 2013 σε 95 χιλ. το 2018) και Άρτας (+4%, από 28 χιλ. το 2013 σε 30 χιλ. το 2018).

Τέλος,  οι ημεδαποί κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αν και με πτωτική τάση στην Περιφέρεια Ηπείρου (από 81% το 2013 σε 73% το 2018).

Αναφορικά με την ποσοστιαία κατανομή, η Ενότητα Ιωαννίνων (66%) καταγράφει το υψηλότερο μερίδιο αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα και ακολουθούν οι Ενότητες Πρέβεζας (20%), Θεσπρωτίας (9%) και Άρτας (6%). Αξιοσημείωτο, είναι ότι οι ημεδαποί που διαμένουν σε ξενοδοχεία της Ενότητας Ιωαννίνων αντιπροσωπεύουν το 81% των αφίξεων σε ξενοδοχεία της Ενότητας και το 53% του συνόλου της Περιφέρειας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ