Ο Δήμος καταγράφει τους συνταξιούχους του Δημοσίου

PAPOYDESΗ καταγραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου ξεκίνησε από την 15η Μαρτίου 2012 από την Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία και θα διαρκέσει μέχρι και την 15η Μάιου 2012, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.9426/13-03-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι συνταξιούχοι εντός του συγκεκριμένου διμήνου θα πρέπει να προσέλθουν στην τράπεζα από την οποία τους καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη επιδεικνύοντας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριό τους και το έγγραφο που τους έχει ήδη αποσταλεί, στο άνω δεξιό μέρος του οποίου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός καταγραφής τους.

Η καταγραφή αφορά όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου εκτός των παιδιών κάτω των 12 ετών –που λαμβάνουν σύνταξη από μεταβίβαση- και εκείνους οι οποίοι έχουν δηλώσει στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού.

(Α) Όσοι συνταξιούχοι είναι ΙΚΑΝΟΙ (ΥΓΙΕΙΣ) θα παρουσιάζονται οι ίδιοι στην ΤΡΑΠΕΖΑ και μόνο εκεί.

Δικαιολογητικά :

1) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο

2) Έγγραφο Γ.Λ.Κ με τον κωδικό καταγραφής

(Β) Όσοι είναι ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΝΙΚΑΝΟΙ, δηλαδή για όσους προκύπτει η αδυναμία ή η ανικανότητα προσέλευσης στην Τράπεζα από:

1.Γνωμάτευση ή βεβαίωση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου όπου νοσηλεύονται ή του Ιδρύματος στο οποίο είναι πιθανώς έγκλειστοι ή

2.Γνωματεύσεις Α’/βάθμιας ή Β’/βά0μιας ή Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής ή γνωματεύσεις του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) ή

3.Ιατρικές βεβαιώσεις από Δημόσια Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας

μπορούν:

(I)είτε να προσέλθουν οι νόμιμοι πληρεξούσιοι τους ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ΜΟΝΟ στις Υ.Δ.Ε της Νομαρχίας του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου και σε καμία περίπτωση στις Τράπεζες.

(Προφανώς αυτή η διαδικασία ισχύει για την περίπτωση που η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής γίνεται «κατ’ οίκον» από αστυνομικό της ΕΛ. ΑΣ και αυτό γιατί στην περίπτωση που μπορεί κάποιος να προσέλθει σε ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής μπορεί κάλλιστα να εμφανιστεί και στην Τράπεζα)

(ΙΙ) είτε να καταγραφούν στο σπίτι τους με την παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας ή δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος θα οριστεί από τον δήμο ύστερα από σχετικό αίτημα του συνταξιούχου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ