Ο Άραχθος υπό… παρακολούθηση!

parakoloutisi-araxtou1

Ειδικός εξοπλισμός περιβαλλοντικής παρακολούθησης τοποθετήθηκε στον Άραχθο, από ομάδα εργασίας του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείρου , αποτελούμενη από εξειδικευμένο προσωπικό σε περιβαλλοντολογικά και τεχνολογικά θέματα.

Η τοποθέτηση έγινε σε συνεργασία με τον Δήμο Νικολάου Σκουφά και περιλαμβάνει έναν μετεωρολογικό σταθμό στην Αγία Παρασκευή και έναν σταθμηγράφο στην γέφυρα Νεοχωρίου.

Πραγματοποιήθηκε δε στο πλαίσιο του έργου  «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή Αράχθου».

Με τη βοήθεια ενός δικτύου οργάνων μέτρησης που έχει τοποθετηθεί στην ευρύτερη ζώνη του ποταμού Αράχθου το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου θα δημιουργήσει ένα αυτόματο σύστημα παρακολούθησης που θα παρέχει τη δυνατότητα για την έγκαιρη πρόβλεψη και ενημέρωση των αρμόδιων φορέων με στόχο την αποφυγή κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων.

Οι πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις από το δικτυακό τόπο: http://www.watcharachthos.eu/ 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» 2014-2020 – Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2020.

Τονίζεται η σημαντική και μακροχρόνια συνεργασία του Δήμου Νικολάου Σκουφά με το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ