Νόσος πλατάνων: Πολλές εστίες στην Ήπειρο, λίγα τα μέτρα

louros platania

Το μεταχρωματικό έλκος αφανίζει τα πλατανοδάση της Ηπείρου. Από το 2010 και μέχρι τώρα οι εστίες είναι δεκάδες σε όλη την περιοχή χωρίς τα μέτρα που έχουν ληφθεί να μπορούν να ανακόψουν τη νόσο.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τις απαντήσεις που δόθηκαν στην Βουλή τόσο από τα αρμόδια δασαρχεία όσο και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ερώτηση για τη νόσο των πλατάνων στην Ήπειρο είχε κατατεθεί από βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.

Ο Υφυπουργός Γιώργος Αμυράς, απαντώντας, σημειώνει ότι «ο περιορισμός της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου ήδη αποτελεί αντικείμενο δράσεων για το Υπουργείο και τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες. Το ΥΠΕΝ, έχοντας απόλυτη επίγνωση του κινδύνου για τα πολύ σημαντικά οικοσυστήματα, όπου κυριαρχούν τα πλατάνια, συνεχίζει τις προσπάθειες καταπολέμησης και για το λόγο αυτό στο τριετές σχέδιο δράσης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής περιλαμβάνεται η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεων καταπολέμησης του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, όπως υλοποίηση προληπτικών υλοτομιών, εκρίζωση και υλοτομία των προσβεβλημένων δένδρων, εφαρμογή ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων με παράλληλο έλεγχο της αποτελεσματικότητάς τους, προληπτικά μέτρα και δράσεις ενημέρωσης».

Από τα στοιχεία που παρέχει το Δασαρχείο Ιωαννίνων προκύπτει ότι το 2010 είχαν εκδοθεί αποφάσεις για καθαρισμό σε επτά εστιακές ζώνες και το 2019 οι αντίστοιχες αποφάσεις αφορούσαν σε 34 εστιακές ζώνες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ