Νέα παράταση για τη βιολογική γεωργία

dyosmos-Mentha-piperita_SΝέα παράταση μέχρι και τις 30 Μαρτίου δίνει η απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» (νέες εντάξεις) του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013.

Η δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» έχει προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ και η προκήρυξη που «τρέχει» αφορά νέους δικαιούχους πενταετίας.

Η πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έδινε παράταση ως τις 12 Μαρτίου στο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας. Σύμφωνα, όμως, με τη νέα απόφαση σε ό,τι αφορά την αριθ. 74/4119/13.01.2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» αποφασίζεται νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης από 12.03.2012 σε 30.03.2012.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ισχύουν τα εξής:

4. Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία»,

υποβάλλουν στους παρακάτω φορείς:

στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

ή

στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της αιρετής Περιφέρειας κατά περίπτωση

ή

στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ)

ή

στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ),

αίτηση ενίσχυσης, πλήρως συμπληρωμένη. Οι αιτούντες μετά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το μηχανογραφικό σύστημα.

Η κάθε αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε ένα μόνο φορέα, ανεξάρτητα αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περισσότερες από μία

Περιφέρειες ή Περιφερειακές Ενότητες. Σε αυτή την περίπτωση, η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται στον τόπο υποβολής της Αίτησης

Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ).

Οι αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται στα οικεία ΚΕΠΠΥΕΛ και στις οικείες ΕΑΣ, μετά και την καταχώρησή τους στο μηχανογραφικό σύστημα, διαβιβάζονται εντός 10 εργασίμων ημερών από την κατάθεσή τους, στους αρμόδιους φορείς υλοποίησης, με ευθύνη των ΚΕΠΠΥΕΛ ή των ΕΑΣ.

Από τις 19 Μαρτίου μέχρι και τις 4 Μαΐου μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ