Νέα ΚΥΑ για παράταση τηλεργασίας

tilergasia

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται εκ νέου το καθεστώς της τηλεργασίας λόγω της κρίσης του κορονοϊού, όπως αναφέρεται στη Κοινή Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα προσφυγής στο σύστημα της τηλεργασίας έληγε σήμερα, 31 Ιουλίου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ΚΥΑ

“Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ΄ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020″.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ