Μπαίνει τέλος στην εκτός σχεδίου δόμηση

DOMHSH

DOMHSHΨηφιακός χάρτης με όλες τις πληροφορίες που αφορούν την ιδιοκτησία, τη δόμηση, την προστασία ή εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, προβλέπεται να δημιουργηθεί μέχρι το 2020, σύμφωνα με σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στον χάρτη θα καταγραφούν όλες οι χρήσεις γης (δασικές, αγροτικές, προστασίας της φύσης, σχέδια πόλης, αρχαιολογικοί χώροι), καθώς και οι διοικητικές πράξεις που αφορούν τη γη (απαλλοτριώσεις, αναδασμοί – διανομές, οριοθετήσεις αιγιαλού κλπ.).

 

Όλες αυτές οι γεωχωρικές, όπως λέγονται, πληροφορίες θα αποτυπώνονται στα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου και θα τηρούνται σε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα στο ΥΠΕΚΑ. Αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου χαρακτήριζαν ως τομή στα πολεοδομικά πράγματα, την ηλεκτρονική καταγραφή των χρήσεων γης που εκ των πραγμάτων θα θέσει τέλος στην έννοια της εκτός σχεδίου δόμησης.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από ανώτατους δικαστικούς, καθηγητές ΑΕΙ, στελέχη της διοίκησης, ειδικευμένους επιστήμονες, για την κωδικοποίηση της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, κάτι που σημαίνει αναδιατύπωση, απάλειψη, ακόμα και κατάργηση υφιστάμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, ιδίως αυτών που έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ως βασικός στόχος του νέου νομοθετήματος αναφέρεται ο εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής και η προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες της χώρας, η απλοποίηση των διαδικασιών, η διάκριση των επιπέδων σχεδιασμού και η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί στη συνέχεια, θεσμοθετούνται νέα εργαλεία πολεοδόμησης και νέα όργανα για την άσκηση της χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ